Financing of Terrorism

Abstract:

The issue of terrorism is becoming increasingly important on the level of social, economic, political and security. The threat of terrorism affects at the same time, societal and cultural events. Professional and academic discussion addresses the causes and possible consequences of this phenomenon. To understand the implications of terrorism, it is necessary to look at this issue from the perspective of terms of its financing. This review study aims to define the term financing of terrorism on the one hand, but also to identify possible sources of financing of terrorism, including the most used payment methods by terrorist organizations. This study also leads a discussion on the efforts and effectiveness of the various authorities in the fight for detecting terrorism, especially in relation to the detection of its financial flows. The study also defines the possible pitfalls in the fight against terrorism and detecting its sources of financing and attempts to outline possible alternatives while increasing success in this fight.

1 comment

 • Comment Link Thursday, 01 February 2018 18:13 posted by Karel Kozák

  FINANCOVÁNÍ TERORIZMU  Str. 73 Autoři: Smolík Josef, Svatošová Veronika

  Velmi obsáhlý článek, kvalitně zpracovaný po stránce odborné. Tím může být předurčen pro odborníky, neboť pro ostatní je dosti náročný k porozumění. Zabývá se závažnou problematikou v době, kdy se aktivizuje terorismus v mnoha podobách. Srozumitelně jsou zahrnuty definice základních pojmů, jsou identifikovány zdroje financí pro teroristy. Podrobně jsou rozebrány úkoly a činnosti pro podporu a zabezpečení terorismu, rozdělení teroristických aktivit. Z finančních odborností je věnována pozornost formám a metodám financování, druhům a možnostem finančních toků. Článek poskytuje dostatečný přehled o financování terorismu. Vhodně jsou zařazeny názory odborníků z finanční oblasti, Domnívám se, že cíle stanovené autory, byly splněny.
  Z hlediska terminologie je však patrné, že se věnovala menší pozornost kontrole zpracovaného textu. V článku jsou pouze dílčí nedostatky. Připomínky jsou zpracovány v samostatném dokumentu, lze je zaslat na vyžádání.

  Report

Leave a comment