Finanční manegement MO

Abstract:

Ve Vojenských rozhledech č.4/2005 byl zveřejněn článek pana Pernicy „Systém plánování, programování a rozpočtování (a mlácení prázdné slámy?)“, který je prolínán zavádějícími tvrzeními, vrhající špatné světlo na některé pracovníky současného i bývalého managementu Ministerstva obrany, a který je podán ve formě, přesahující základní pravidla seriozního vedení polemiky v odborném časopise. Proto, i když nejsem zastáncem konfrontačního pojetí přes veřejná media, jsem nucen reagovat. Předesílám, že jde o moje osobní vyjádření, a že jsem si vědom toho, že mi nepřísluší komplexně hodnotit činnost managementu MO. Jako dlouholetý aktér kritizovaného tématu, jemuž jsou v článku pana Pernicy podsouvány některé nepravdy, nemohu připustit matení odborné veřejnosti a pokusím se uvést vše na správnou míru.

Jiří Dušek (Col. Ret.), born in 1936. He graduated from the Military Logistic School in Žilina and University of Economics in Prague. He acted within the military financial service positions in 1968-1969. In 1971 he was retired from political reasons. In advance he was a trolley bus and tram driver. After rehabilitation in 1990 he acted at various positions within the economic division of the MoD. Currenttly he works at the Education Department of the MoD. He is the university textbooks author - "Standardization in NATO" (1999), "The State Budget and Budgeting at the MoD" (2001) and The Dictionary of the Czech-English and English-Czech Management and Economic Terminology.

Country: Czech Republic

23/11/2009

Leave a comment