Other

Other (1)

Otiskli jsme před 100 lety

Authors: volume: 2022/3
Vážení čtenáři, předkládáme vám článek publikovaný v našem časopise č. 4/1922. Jedná se o příspěvek MUDr. Františka Tichého   „Z historie vojenského zdravotnictví za války třicetileté“. Tento  i další historické články si můžete prohlédnout, přečíst nebo stáhnout na webových stránkách našeho časopisu www.vojenskerozhledy.cz  v nabídce archivu.      

Printed 100 years ago

Authors: volume: 2022/2
Dear readers, We would like to present to you an excerpt from an article published in our journal in No. 4/1922 in the section "Military at home and abroad". These are two contributions by Josef Alexander, "President of the Republic at the War School" and "Mr. President in Milovice." Furthermore, the contribution of Lieutenant Oscar Futter "Comenius' teaching method in the military school". This and other historical papers can be viewed, read or downloaded from the website of our journal www.vojenskerozhledy.cz in the Archive menu.

Printed 100 years ago

Authors: volume: 2022/1
Dear readers, We would like to present to you an excerpt from an article published in our journal in No. 1/1922. It is the contribution of Major of the French General Staff Roton Gaston entitled “Francouzský a německý operační plán r. 1914“(French and German operational plan 1914). You can read or download the continuation of this article on the website of our journal www.vojenskerozhledy.cz in the Archive menu.

Printed 100 years ago

Authors: volume: 2021/3
Dear readers, We would like to present to you an article published in our journal in No. 3/1921. It is the contribution by Major Junger entitled “Zkušenosti světové války a posiční válka“(Experience of World War and Position War). You can read or download the continuation of this article on the website of our journal www.vojenskerozhledy.cz in the Archive menu.

Printed 100 years ago

Authors: volume: 2021/4
Dear readers, We would like to present to you an article published in our journal in No. 2/1921. It is the contribution by Captain of General Staff Josef Kopáč on the 100th anniversary of the death of the French emperor Napoleon Bonaparte. You will learn how the former French commander-in-chief was seen a hundred years ago. You can read or download the continuation of this article on the website of our journal www.vojenskerozhledy.cz in the Archive menu.
Dne 1. března 2021 odešel navždy, ve věku 66 let, plukovník v.v., Mgr. Ladislav Chaloupský, Ph.D., válečný veterán, zakladatel Ústavu jazykové přípravy ve Vyškově a aktivní přispěvatel do Vojenských rozhledů a dalších časopisů. Vojenská veřejnost i obranná komunita si jej pamatuje především jako propagátora studia cizích jazyků a jako ředitele Ústavu jazykové přípravy Armády ČR, v jehož čele stál po 10 let. Vojenská kariéra Ladislava Chaloupského začala u stavebního vojska, a pak pokračovala v dlouholeté praxi učitele angličtiny, tlumočníka a překladatele. Působil v pozorovatelských misích OSN a rovněž v zahraniční misi v Iráku. Jeho zájem o jazyky jej zavedla ke studiu v americkém Lacklandu, britském Beaconsfieldu, v Marshallovém centru německém Garmisch-Parterkichenu a v Oberammergau. Je nutno připomenout i jeho dlouholeté působení v aliančním výboru NATO-BILC (Bureau of International Language Co-operation), kde jako respektovaný zástupce České republiky zanechal výraznou stopu. Do vojenského důchodu odešel v roce 2013, ale i potom byl viditelný v české bezpečnostní komunitě. Jeho příspěvky do Vojenských rozhledů se vždy setkávaly s živým ohlasem. Prosazoval myšlenku, že cizí jazyky je nutno chápat v širších souvislostech, nejen jako slepý překlad cizích slov. Často se pouštěl do diskusí o překladu anglických vojenských termínů, které se často nesprávně zaváděly do praxe. Jazykovou přípravu vždy vnímal jako jeden z nezbytných předpokladů transformace naší armády a integrace do euroatlantických struktur. Jeho přínos pro kvalitu jazykové přípravy v armádě byl nesporný a stopa jeho podílu na projektu profesionalizace Armády ČR je dodnes patrná.

Printed 100 years ago

Authors: volume: 2020/4
Dear readers, We would like to present to you an excerpt from an article published in our journal in No. 1/1921. It is the contribution of Major of the General Staff Rudolf Hanák entitled “Útočná vozba (tanky)” (Assault Vehicles (Tanks)). You can read or download the continuation of this article on the website of our journal www.vojenskerozhledy.cz in the Archive menu.

Printed 100 years ago

Authors: volume: 2020/4
Dear readers, We are pleased to share with you the text from the “Vojenství doma i v cizině” (Military at Home and Abroad) column, published in our journal in No. 4/1920. This and other historical papers can be viewed, read or downloaded from the website of our journal www.vojenskerozhledy.cz in the Archive menu.

Printed 100 years ago

Authors: volume: 2020/3
Dear readers, We would like to present to you the contributions from the “Prameny k dějinám našeho vojska” (Sources of History of Our Army) column, published in our journal in No. 3/1920. In this column, the journal’s editorial staff regularly concentrated their contributions for prospective research. This and other historical papers can be viewed, read or downloaded from the website of our journal www.vojenskerozhledy.cz in the Archive menu.

Printed 100 years ago

Authors: volume: 2020/2
Dear readers, We are pleased to share with you the text from the “Vojenství doma i v cizině” (Military at Home and Abroad) column, published in our journal in No. 4/1920. This and other historical papers can be viewed, read or downloaded from the website of our journal www.vojenskerozhledy.cz in the Archive menu.