Metody výuky cizích jazyků a jejich význam v profesionální armádě

Abstract:

V tomto článku jsou představeny základní metody výuky cizích jazyků, které jsou standardně využívány nejen v podmínkách civilních, státních, ale i soukromých vzdělávacích organizací. Pokusíme se tedy objasnit teoretické přístupy k dané problematice a poskytnout tak vojenským i civilním odborníkům dostatečné základy pro úvahy nad úlohou a významem těchto metod v rámci jazykového rozvoje vojenských profesionálů Armády České republiky. V konkrétním úhlu pohledu se článek zabývá významnými metodami, jejichž používání přináší efektivní výsledky. Každá metoda je podrobně rozebrána v souvislosti s dosahovanými cíli, klíčovými charakteristikami a typickými technikami. Na závěr jsou uvedeny komentáře a cenné zkušenosti ve výuce.

Cpt. Ing. Petra Vráblíková, Ph.D. born in 1977. She is graduated from the University of South Bohemia in České Budějovice (Accounting and Financial Management), study stay at the Technical College Ede, The Netherlands (1996), Université de Bretagne Sud, France (1999) and International Teaching and Training Centre in Bournemouth, UK (2002). In period of 2001-2002 she acted as an English language teacher in the Training and Education Centre of MoD. After completing a two-year follow-up study she is acted as the chief of group for training in French language.

Country: Czech Republic

25/05/2009

Leave a comment