Místo a úloha obranného průmyslového komplexu v ekonomice a politice Ruské federace

Abstract:

Devadesátá léta představují počátek formování nového systému mezinárodních ekonomických a politických vztahů, nahrazující systém existující v období od roku 1945 až do počátku 90. let minulého století, který se vyznačoval soupeřením dvou světových velmocí SSSR a USA. V důsledku geopolitických změn pak na přelomu tisíciletí došlo k výraznému zeslabení politických, ekonomických a vojenských pozic Ruské federace (RF), nástupnického státu bývalého Sovětského svazu. Oslabené mezinárodní postavení Ruska coby světové velmoci je navíc podlamováno výrazným ekonomickým propadem a rozkladem historicky vytvořené struktury společensko-ekonomických a vojensko-politických vztahů. Proto bylo pro vládnoucí struktury RF životně důležité ihned od prvních dnů procesu přeměny Ruska jako bývalého krajně militarizovaného státu v nový demokratický stát přistoupit k hluboké reformě celé ekonomiky, včetně jejího vojenského segmentu – obranného průmyslového komplexu (OPK).

Prof. PhDr. Miroslav Krč, CSc., Col. (Ret.), born in 1948, Military Railway School (VŽU) in 1970, Military Academy Bratislava, specialization political economy (1974), military economy (1984). In 1989 he was appointed associate professor for political economy, in 1997 associate professor for state defence economics, professor in 2003. He lectured defence economy at the Military Academy Brno, 1992-2003 head of Department of Social Sciences, Military Academy, Brno; from 2003 head of Department of Economics at the Military University of the Ground Forces (VVŠ PV) at Vyškov. After the reorganization of military university system in 2004, he became head of Department of Economy, Faculty of Economics and Management (FEM), University of Defence. In his scholarly works he occupies himself with problems of economic support of defence. He publishes both at home and abroad.

Country: Czech Republic

25/05/2012

Leave a comment