Nové jevy k ekonomice obrany po rozpadu bipolarity

Abstract:

Války minulosti k nám dosahují skrze čas a ovlivňují naše vlastní životy. Záplavy krve prolité před staletími kvůli motivům, které jsou dnes již zapomenuty, formovaly svět, v němž dnes žijeme. Války budoucnosti nás dokážou připravit o nemalou část daní už dnes.Alvin a Heidi Tofflerovi,Válka a antiválka, Dokořán-Argo, Praha 2002 Cílem tohoto příspěvku je přiblížit nové jevy, které se objevují v oblasti zabezpečení obrany a bezpečnosti státu, a které zároveň mohou ovlivňovat vývoj a zaměření výzkumu ekonomiky obrany státu a stávají se i výzvou k jejímu dalšímu rozvoji. Tyto nové jevy se objevují v souvislosti s rozpadem bipolárního celosvětového uspořádání po roce 1989 a v souvislosti s událostmi vztahujícími se k teroristickým akcím proti jednotlivým zemím od září roku 2001 až do současnosti.

Aleš Olejníček, born in 1971. He is the head of the subject group (National Defence Economics), within Department of Economics, Faculty of Economics and Management, University of Defence in Brno. He teaches public economics and selected economic issues of the public sector. He deals with issues of public economics, economics of defense and history of the military-economic thinking.

Country: Czech Republic

30/01/2009

Leave a comment