Czech Foreign Fighters in the Ukrainian Conflict: Legal Aspects and Propagandist Use

Abstract:

This article deals with the phenomenon of Czech foreign fighters in the Ukrainian conflict, mostly from the point of view of the propagandist use and from the point of view of the Czech penal law. Both issues are interconnected, because according to the Czech law, service in foreign armies or in terrorist entities can be penalised. On the other hand, foreign fighters can be assessed as an important propagandist element and their participation in the conflict can strengthen the political position of the warring party. This tension between these legal impacts and the propagandist use creates the main theme of this article. The concept of hybrid warfare frames the current development. The author comes to the conclusion that the legal consequences pose only a limited obstacle for the propagandist use.

Prof. Miroslav Mareš, PhD., born in 1974. He is the guarantor of security and strategic studies at the Department of Political Science of the Faculty of Social Studies of Masaryk University in Brno. He focuses on the research of extremism and terrorism in the Central Europe. He is a member of the European Expert Network on Terrorism Issues. He has worked with the OSCE and participated in the counter-extremism and the counter-terrorism activities of the European Union. He is an author or co-author of more than two hundred publications (among other with Astrid Bötticher they wrote the book Theorien, Extremism – Konzepte, Restoring, issued in 2012, in Munich).

Country: Czech Republic

02/07/2020

1 comment

 • Comment Link Thursday, 18 January 2018 13:13 posted by Karel Kozák

  ČEŠTÍ ZAHRANIČNÍ BOJOVNÍCI V UKRAJINSKÉM KONFLIKTU: PRÁVNÍ ASPEKTY A VYUŽITÍ V PROPAGANDĚ


  Str. 71 Autoři: Mareš Miroslav

  Obsah rozsáhlejšího článku v anglickém jazyce je zaměřen na zapojení českých občanů do ozbrojeného konfliktu na Ukrajině. Pozornost se věnuje významu propagandy vycházející z tohoto zapojení a porovnává se české právo. Zvláštnost spočívá v tom, že tato problematika nebyla ve větším rozsahu dostupná pro běžné uživatele. V článku jsou uvedena jména i počty osob, charakterizována jejich činnost. Krátce se pojednává o hybridní válce. Domnívám se, že by nebylo špatné uvést na doplnění finanční prostředky, které si tito dobrovolníci „zaslouží“..
  Co se týká terminologie, tak jsem nebyl přesvědčen, zda se popsaný proces týká pouze bojovníků (osoby bojující se zbraní) nebo i ostatních odborností (např. funkce v logistice, ve štábech). Podle mého názoru se slovo fighter překládá doslova, bez hodnocení souvislostí v rámci češtiny.
  Podle vlastní zkušenosti můžu potvrdit, že pro seznámení se s článkem a pochopení jeho obsahu jsou dostačující průměrné znalosti angličtiny.

  Report

Leave a comment