The Information War in Ukraine as a Part of the Military Strategy

Abstract:

This paper assesses the information war in Ukraine in the context of the military strategy. An influence of the information operation (disinformation and deception) presents the strategic tool. The author pragmatically analyses the information war from the military art perspectives and as a part of the strategy used for support of the combat operations. He identifies phases of the information war in the context of the war. The author expects and confirms the opinion that the information war is led by both external actors (the USA and the Russian Federation). Their top representatives are involving in the information war because they support their own interests. This paper has been written as a neo-realist case study. The balance of power concept is in accordance with the used theory, as well as with the key interests of the external actors.  

Maj Jan Měřička, born in 1984. He studied the International Relations and European Studies at the Metropolitan University Prague. He studies PhD in the field of the civil protection at the Faculty of Biomedical Engineering of the Czech Technical University in Prague. Also, he is an expert consultant of the Centre for Security Studies at the Metropolitan University Prague. The international relations and security, as well as the post-Soviet space present his main points of interest. Especially, he focuses on the conflict in Ukraine. The author is an officer of the Czech Armed Forces.

ORCID: 0000-0002-1546-2457

Country: Czech Republic

13/01/2022

1 comment

 • Comment Link Monday, 25 April 2022 17:09 posted by Karel Kozák

  Str. 21 Informační válka na Ukrajině jako prvek vojenské strategie
  Jan Měřička

  Článek v českém jazyce na 16 stránkách rozebírá problematiku informační války a její místo a úlohu ve vojenské strategii a v operačním umění. Pozornost věnuje definicím a pojmům (hybridní válka a její fáze, propaganda, dělení aktérů konfliktu). Krátce uveden historický vývoj na Ukrajině. Autor porovnává strategické dokumenty ČR Zabývá se technologickým rozvojem.
  Terminologie
  Str. 24 V textu zdroj 6 naopak). 12 řádek… taktové operace.
  Str. 25 17. řádek využívá, 12. řádek zdola obsahující..
  Str. 29 9. řádek…naplňována…

  Report

Leave a comment