Conflict in Ukraine and Russia's involvement: A New Hybrid War, or the Application of C lassical Methods?

Abstract:

This text presents development of the Ukrainian conflict in the context of contemporary discussion about the extent of Russian intervention in crisis regions. The author explores thesis about application of hybrid war by Russian side, use of new military and strategic methods. He also presents and evaluates the arguments which oppose the idea of considerable changes in character of military conflicts, which were demonstrated during the occupation of Crimea and during the combat clashes in Eastern Ukraine having in mind the state and possibilities of the involved actors.

Richard Stojar, PhD., born 1970. Graduate from the Faculty of Arts, Masaryk University in Brno, where, alongside the University of Defence, he lectures on the topics of security policy. In 2005 – 2008 he was a representative of the Czech Republic in Regional Arms Control Verification and Implementation Assistance Centre – SE Europe. Since 2002 he works at University of Defence in Brno, currently at Centre for Security and Military Strategic Studies. He is specialised in the problem of security threats and risks, armed conflicts in the post-bipolar world, security dimension of the European integration and development of the security environment, especially in the South-Eastern European region.

Country: Czech Republic

21/03/2019

1 comment

 • Comment Link Sunday, 24 February 2019 21:49 posted by Karel KOzák

  Konflikt na Ukrajině a ruský zásah: Nový způsob vedení hybridní války, nebo aplikace klasických postupů?
  Mgr. Richard STOJAR, Ph.D.

  Obsáhlý článek v českém jazyce zaměřený na objasnění některých závěrů z anexe Krymu a situace ve východní Ukrajině. Autor postihuje názory na charakter současných ozbrojených konfliktů a posuzuje jejich význam z hlediska teorie vojenského umění. Tomu odpovídá název článku. Motivem studie jsou hybridní války a rozdílné pojetí jejich charakteru. Velmi dobré je zařazení hodnocení ozbrojených sil obou stran.
  Z dostupných pramenů nelze dělat závěry na další vývoj a zejména ukončení konfliktu. Nelze vyloučit, že to nebude pouze věcí zúčastněných stran. Článek přispívá k ucelené informovanosti.
  Personál, pro nás vojenský personál. Je to vhodné vyjádření? Pro češtinu to není nové slovo, ale takto se nepoužívalo. Dříve jsme byli občany ČR, nyní jsme personálové ČR? Je patrné, že se jedná o doslovný překlad z angličtiny.

  Report

Leave a comment