Operation Serval 2013: French Forces in Mali

Abstract:

Operation Serval (French: Opération Serval) is an ongoing French military operation in the Republic of Mali, West Africa. The aim of the operation is to oust Islamic militants in the north of Mali, who had begun a push into the centre of Mali. Operation Serval follows the Security Council Resolution 2085 of 20 December 2012. The operation is named after the medium-sized African wildcat species Serval. The author analyzes historic and geopolitical context, including activities of AQMI terrorists. The Serval Operation is of dissymmetric character. At the rear of advancing French troops some groups of rebels and terrorist stayed to make acts of sabotage. According to the author it is necessary to prevent from long-term involving into the conflict, among others, as French territory or territories of other countries might become a target of terrorist attacks.

Doc. PhDr. Jan Eichler, CSc., nar. 1952, po absolvování VA pracoval na MNO v Praze, 1979-82 československé velvyslanectví v Paříži. V 80. letech se zabýval se vyhodnocováním vojenské politiky ozbrojených sil Francie, 1991-94 Institut pro strategická studia. V současné době pracuje v Ústavu mezinárodních vztahů v Praze, působí i na Fakultě mezinárodních vztahů VŠE Praha. Je autorem řady učebních textů a knih: War, Peace and International Security. From Sarajevo to Crimea, Palgrave, 2017, Od Hirošimy po Bělehrad; válka a mír v druhé polovině 20. století. Praha: Karolinum, 2014, Terorismus a války na počátku 21. století (Karolinum 2007). Mezinárodní bezpečnost v době globalizace (Portál 2009), Bezpečnostní a strategická kultura USA, EU a ČR (Karolinum 2011), spoluautor publikace USA a Ruská federace – komparace z pohledu bezpečnostní a strategické kultury (ÚMV 2013), War, Peace and International Security. From Sarajevo to Crimea, Palgrave. 2017. Vystupuje v rozhlase a televizi, publikuje v odborných časopisech, mj. Mezinárodní vztahy, Défense nationale, Relations Internationales et Stratégiques, Défense et stratégie (všechny tři Francie), OstEuropa (SRN), International Peacekeeping (Velká Británie), Studies in Conflict & Terrorism, Communist and Post-Communist Studies (USA). Člen redakční rady Vojenských rozhledů.

02/11/2019

1 comment

 • Comment Link Friday, 08 February 2019 17:29 posted by Karel Kozák

  Ozbrojené konflikty
  Operace SERVAL
  Autor: Jan Eichler

  0bsáhlý článek, který se zabývá zasazením vyčleněných sil americké a francouzské armády k poskytnutí pomoci Republice Mali při obraně před útoky islámských teroristů a extrémistů. Článek je přehledně uspořádán. Objektivně hodnotí politickou, historickou a geografickou situaci, nevyhýbá se kritice postupu společných sil Francie a USA. Hlavní přínos vidím v otevřeném postoji vůči snahám o vytvoření základny terorismu, což představuje bezpečnostní hrozbu, zejména pro Evropu.
  Je patrné, že nedostatečné vyhodnocení situace a nedbalý postoj k předpokládanému vývoji po pádu režimu v Libyi byly mimo jiné příčinami současného stavu. Disymetrická operace, zasazení moderní techniky a letectva nebylo tak účinné, jak by bylo potřebné.
  Kladem je zpracování článku bez mechanických chyb. Novým prvkem je použití nových slov, jako sahelizace, somalizace. To ukazuje, že každý objekt nebo prostor islamistů lze pojmenovat, protože má vlastní podmínky.

  Report

Leave a comment