Targeting Process on the Example of the Libya Case

Abstract:

Protection of the civilian population against the Gaddafi regime, it was a clear UN mandate for military intervention in Libya in 2011. Not only a new approach to leading the fight against terrorism after 11 September 2001, but also requires a change in approaches to conducting combat operations coalition forces, as shown by the recent armed conflict in Libya, inevitably required a new perspective on the concept and approach to the process of targeting as the process of selecting and prioritizing targets and responding to them in accordance with operational requirements and capabilities of units, synchronization of NATO forces, particularly with regard to collateral damage with an impact on the protection of civilians. And Unified Protector operation is a clear example.

Maj. Terezie Němcová, MPA, born. in 1980. She graduated from the Faculty of Law, Masaryk University in Brno (2006), International Law-Juristische Fakultät, Dresden, Germany (2004/2005), postgraduate studies MPA-Nottingham Trent University (UK) and Faculty of Law, Masaryk University, Brno (2013). Currently she studies the doctoral programme in area the protection of troops and the population at the University of Defence in Brno. Since 2006 she works as a lawyer at the MoD, since 2007 as a soldier by profession. She participated in the ISAF mission in Afghanistan as legal adviser. She deals primarily with the international law and she is a member of several international working groups.

Country: Czech Republic

09/02/2015

1 comment

 • Comment Link Wednesday, 13 February 2019 17:20 posted by Karel Kozák

  Proces targetingu na příkladu Libye
  Autoři: Němcová Terezie

  Kratší článek v českém jazyce, zabývající se operací některých států NATO v Libyi. Obsah je přehledně uspořádán. Vhodně je vyjádřen kritický postoj k nedostatkům v přípravě i průběhu operace. Je patrná snaha o využívání vojenské terminologie, což se může kladně hodnotit.
  Přesto jsou v terminologii dílčí problémy. Domnívám se, že překlady z angličtiny jsou příliš doslovné. Bylo by vhodné věnovat větší pozornost slohové úpravě. Ve větách se opakují stejná slova. Např. v 6. a 7. ř., 7 a 8 ř. v Úvodu. Působí to rušivě. Nepovažuji za vhodné uvádět slovo národ. Používá se pojem členské státy NATO. Není soulad s vyjádřením …národy se zúčastňují operace…Anglické slovo approach je sice správně přeloženo, ale v Abstraktu by mohlo být raději postup, metoda? Při pojednání o bojových operacích není dobré používat slova soupeř, úmysl, zázemí.
  Ve vojenské terminologii je význam činnosti nazvané targeting zejména v tom, že zkracuje dobu od zjištění cíle, jeho přidělení až po odpálení střely na cíl. Týká se především dělostřelectva.
  Mohly by se využít další objekty pro diskusi, např.:
  . význam bezletové zóny, nemá-li protivník letectvo,
  . použití síly k ochraně obyvatelstva,
  . OUP měla jediný cíl, ochranu obyvatelstva.
  Článek ukazuje, že je možné využít targetingu i na strategické úrovni, je přínosem pro teorii vojenského umění.

  Report

Leave a comment