Typology and Analysis of Armed Conflicts

Abstract:

The text deals with the conflict analysis and the use of typology within its framework. The author sums up the most relevant methodological approaches and tries to highlight their limits in the analysis of the current conflicts, which have by far more different characteristic features than in the past. In modern military conflicts, the states often use private military companies and create illegal armed formations. Quite often, the conflict parties have a varied character and one can observe chaotic alliances of state and non-state actors with different interests and different views on the projection of power and the use of armed force. The text highlights the necessity of adaptation of the current methodological approaches or at least their components and the development and changes which take place in contemporary conflicts.

Richard Stojar, PhD., born 1970. Graduate from the Faculty of Arts, Masaryk University in Brno, where, alongside the University of Defence, he lectures on the topics of security policy. In 2005 – 2008 he was a representative of the Czech Republic in Regional Arms Control Verification and Implementation Assistance Centre – SE Europe. Since 2002 he works at University of Defence in Brno, currently at Centre for Security and Military Strategic Studies. He is specialised in the problem of security threats and risks, armed conflicts in the post-bipolar world, security dimension of the European integration and development of the security environment, especially in the South-Eastern European region.

Country: Czech Republic

21/03/2019

1 comment

 • Comment Link Monday, 12 February 2018 18:14 posted by karel Kozák

  TYPOLOGIE A ANALÝZA OZBROJENÝCH KONFLIKTŮ


  Str. 83 Autoři: Stojar Richard
  Problematika ozbrojených konfliktů řešená na velmi dobré odborné úrovni. Může být přínosem pro doplnění terminologie, neboť se zabývá mnoha pojmy, jako válka, konflikt, státní zájmy a to z hlediska současných názorů. V článku se zdůrazňuje význam typologie pro hodnocení válek a konfliktů, neboť se stává obtížným přiměřeně je klasifikovat vzhledem k jejich velkému množství. Porovnává se hodnota lidského života jako kritérium pro hodnocení konfliktů.
  Důležité místo mají organizace UCDP, HIIK se svými názory a programy. Domnívám se, že zkratky by mohly být uvedeny již v Abstraktu a to metodicky přehledně: zkratka, text originál, text překlad.
  V Abstraktu se na více místech používá pojem přístup. Jde o překlad anglického slova approach. Slovo přístup má více významů. I v tomto článku by se mohlo použít řešení, způsoby činnosti a jiné. Abstrakt je zpracován dobře, poskytuje přehled o problematice
  Jsem vojenský důchodce, článek mi pomohl orientovat se v klasifikaci válek a konfliktů. Článek je zpracován v anglickém jazyce, i moje slabší znalosti angličtiny umožnily seznámit se s problematikou.

  Konkrétní připomínky
  Str. 83
  The text deals with the conflict analysis and the use of typology…Text se zabývá analýzou konfliktů a použitím typologie… Doslovný překlad je správný. Nebylo by lepší uvést „Článek v anglickém jazyce se zabývá…“?
  The text highlights…Text upozorňuje na nutnost přizpůsobení současných metodických přístupů… Další varianta překladu: Autor ve svém článku…?

  Report

Leave a comment