The War Between Georgia and the Russian Federation as an Important Milestone

Abstract:

In 2018, it has been already ten years since one of the major wars of the post-Cold War period, namely, the war between Georgia and the Russian Federation. This war lasted only for five days, but it also became an important milestone in the development of the international security relations as well as the military science at the beginning of the 21st century. The article evaluates its geopolitical framework on the basis of the neorealist theory of the balance of security threats and it also deals with its impact on the development of the Russian military.

Doc. PhDr. Jan Eichler, CSc., nar. 1952, po absolvování VA pracoval na MNO v Praze, 1979-82 československé velvyslanectví v Paříži. V 80. letech se zabýval se vyhodnocováním vojenské politiky ozbrojených sil Francie, 1991-94 Institut pro strategická studia. V současné době pracuje v Ústavu mezinárodních vztahů v Praze, působí i na Fakultě mezinárodních vztahů VŠE Praha. Je autorem řady učebních textů a knih: War, Peace and International Security. From Sarajevo to Crimea, Palgrave, 2017, Od Hirošimy po Bělehrad; válka a mír v druhé polovině 20. století. Praha: Karolinum, 2014, Terorismus a války na počátku 21. století (Karolinum 2007). Mezinárodní bezpečnost v době globalizace (Portál 2009), Bezpečnostní a strategická kultura USA, EU a ČR (Karolinum 2011), spoluautor publikace USA a Ruská federace – komparace z pohledu bezpečnostní a strategické kultury (ÚMV 2013), War, Peace and International Security. From Sarajevo to Crimea, Palgrave. 2017. Vystupuje v rozhlase a televizi, publikuje v odborných časopisech, mj. Mezinárodní vztahy, Défense nationale, Relations Internationales et Stratégiques, Défense et stratégie (všechny tři Francie), OstEuropa (SRN), International Peacekeeping (Velká Británie), Studies in Conflict & Terrorism, Communist and Post-Communist Studies (USA). Člen redakční rady Vojenských rozhledů.

02/11/2019

1 comment

 • Comment Link Wednesday, 18 September 2019 18:33 posted by Karel Kozák

  Str. 3 Válka mezi Gruzií a Ruskou federací jako významný předěl.
  Jan Eichler
  Obsáhlý článek na 17 stránkách je uveden v českém jazyce. Je zaměřen na Kavkazský a Černomořský region, hodnotí vztahy mezi Gruzií a Ruskou federací (RF), zejména z hlediska války. Autor článku prostudoval názory amerických odborníků na bezpečnost a jejich vztah k zahraniční politice USA. Z těchto podkladů vychází závěry k bezpečnostním hrozbám pro USA a RF. Pozornost je věnována úloze NATO a jeho rozšiřování na Východ, dále teorii rovnováhy hrozeb. Autor vystihl celkovou situaci a poměry v obou regionech. Domnívám se, že hodnocení armády RF by mohlo být objektivnější, stejně jako profesionalita a výzbroj (str. 15). Myslím si, že článek je tendenční na úkor objektivity.

  K názvu článku. Použití slova předěl nepovažuji za vhodné, jakoby za ním něco chybělo. Použití slova mezník v Abstraktu považuji za vhodnější. Přitom by slova měla být stejná.
  Článek je velmi dobře zpracován, poskytuje mnoho užitečných informací, nelze však vyloučit i odlišné názory. Bylo by vhodné věnovat větší pozornost kontrole textu.
  Při prohlížení článku bylo zjištěno do 20 mechanických chyb (překlepy, chybějící písmena). Dílčí nedostatky v úpravě nesnižují hodnotu článku

  Report

Leave a comment