The War Between Georgia and the Russian Federation as an Important Milestone

Abstract:

In 2018, it has been already ten years since one of the major wars of the post-Cold War period, namely, the war between Georgia and the Russian Federation. This war lasted only for five days, but it also became an important milestone in the development of the international security relations as well as the military science at the beginning of the 21st century. The article evaluates its geopolitical framework on the basis of the neorealist theory of the balance of security threats and it also deals with its impact on the development of the Russian military.

Prof. Jan Eichler, born  1952. He graduated from the Military Political Academy in Bratislava. In the past he was also the deputy head of the department at the Institute for Strategic Studies of the Ministry of Defense (1991-1993), worked in the General Staff of the Czechoslovak Army (1990-1991) and at the Ministry of Defense of the Czechoslovak Socialist Republic (1982-1990). In 1985, he defended his dissertation (PhD), in 2004 defended his habilitation thesis (doc.), in 2014 he finished the process of inauguration, nevertheless, he has been officially nominated as professor of International politic relations in 2021. Since 1994, he works as a senior researcher at the Centre for European Politics In addition, he teaches at the Faculty of International Relations of the University of Economics in Prague. His professional interests include transatlantic relations, strategic culture, international security, wars in today's world, terrorism, and security policy of France. He is a member of the doctoral study board of the FSV UK, MUP Praha, and FBMI ČVUT. He is author of 3 monographs in English, of 6 monographs in Czech and of a lot articles in the reviews in Czech Republic as well as abroad (France, USA, UK, Germany).   

Country: Czech Republic

22/11/2022

1 comment

 • Comment Link Wednesday, 18 September 2019 18:33 posted by Karel Kozák

  Str. 3 Válka mezi Gruzií a Ruskou federací jako významný předěl.
  Jan Eichler
  Obsáhlý článek na 17 stránkách je uveden v českém jazyce. Je zaměřen na Kavkazský a Černomořský region, hodnotí vztahy mezi Gruzií a Ruskou federací (RF), zejména z hlediska války. Autor článku prostudoval názory amerických odborníků na bezpečnost a jejich vztah k zahraniční politice USA. Z těchto podkladů vychází závěry k bezpečnostním hrozbám pro USA a RF. Pozornost je věnována úloze NATO a jeho rozšiřování na Východ, dále teorii rovnováhy hrozeb. Autor vystihl celkovou situaci a poměry v obou regionech. Domnívám se, že hodnocení armády RF by mohlo být objektivnější, stejně jako profesionalita a výzbroj (str. 15). Myslím si, že článek je tendenční na úkor objektivity.

  K názvu článku. Použití slova předěl nepovažuji za vhodné, jakoby za ním něco chybělo. Použití slova mezník v Abstraktu považuji za vhodnější. Přitom by slova měla být stejná.
  Článek je velmi dobře zpracován, poskytuje mnoho užitečných informací, nelze však vyloučit i odlišné názory. Bylo by vhodné věnovat větší pozornost kontrole textu.
  Při prohlížení článku bylo zjištěno do 20 mechanických chyb (překlepy, chybějící písmena). Dílčí nedostatky v úpravě nesnižují hodnotu článku

  Report

Leave a comment