Automatizovaná podpora plánování logistiky v podmínkách NATO (2)

Abstract:

Článek se zaměřuje na současné využívání logistických informařních systémů NATO v procesu obranného plánování a plánování operací NATO v oblasti logistiky. Informační podpora je poskytována prostřednictvím logistických informačních systémů NATO LOGFAS (Logistics Functional Area Services, které prostřednictvím jednotlivých softwarových nástrojů vytvářejí potřebné informační prostředí. Z důvodu zlepšení logistické informační podpory NATO paralelně připravuje modernizaci stávajícího informačního prostředí a vytváří projekty LOG FS, které by v budoucnu měly nahradit současné informační systémy, optimalizovat informační podporu, přinést nové funkce a umožnit koordinaci logistických operací v rámci integrované sítě velení a řízení NATO. doc. Ing. Miroslav Pecina, CSc., Mgr. Roman Dufek, doc. Ing. Miroslav Cempírek, CSc. Automatizovaná podpora plánování logistiky v podmínkách NATOInformation Support of Logistics Planning in NATO Pecina, Miroslav, Dufek, Roman, Cempírek, Miroslav, Automatizovaná podpora plánování logistiky v podmínkách NATO, Vojenské rozhledy, 2015, roč. 24 (56), č.4, s. 95–105, ISSN 1210-3292 (tištěná verze), ISSN 2336-2995 (on-line). Dostupné z: www.vojenskerozhledy.cz Celý článek →

Doc. Ing. Miroslav Cempírek, CSc., (LTC., Ret.), born in 1952. He graduated the Military School of the Logistic Support in Žilina and postgraduate study at the Military Academy in Brno, in the field of logics. His doctor thesis was on the topic of "Economic Problems of Combat Training". He acted as a unit Logistic Deputy Commander for six years. Since 1990 he has worked as a teacher at the Department of Logistics of the University of Defense in Brno. He deals with the issue of logistic support in multinational operations. He presented the results of his work at conferences in Poland, Austria and the Czech Republic.

Country: Czech Republic

01/12/2015

Leave a comment