Bojové dávky potravin pro tropické oblasti a jejich nutriční význam (2)

Abstract:

V příspěvku jsou specifikovány bojové dávky potravin vyvinuté speciálně pro stravování vojáků v tropických oblastech (dále BDP T). Složení a užitná hodnota potravin použitá do těchto dávek je odlišná od dříve již zavedených bojových dávek potravin. Při jejich sestavování bylo nutno respektovat specifické požadavky na jednotlivé potravinové komponenty, zejména s ohledem na podmínky skladování, použití potravin s dlouhou dobou minimální trvanlivosti (DMT) při extremně vysokých teplotách, sníženou hmotnost použitých potravin a zajištění odpovídajícího pitného režimu. Vývoj BDP T prováděla společnost MEDIAP Slušovice, která vyvinula celkem sedm variant těchto dávek. Kontrolu jejich nutričních hodnot a senzorické hodnocení po skladovacím testu provedeném za modifikovaných teplot po termostatové zkoušce, která odpovídá tropické teplotě, provedl panel hodnotitelů v laboratoři Vysoké školy obchodní a hotelové v Brně, Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Prof. Ignác Hoza, Ph.D., Dr. h.c. (Col. ret), born in 1941. He graduated from the College of Chemical Technology in Prague, Faculty of Food and Biochemical Technology. Since 1968 he acted as a lecturer at the Military Academy in Brno and Military Colleges in Žilina and Vyškov. During the years 1992-1995 he was a Director of the Department of Military Schools and Science of MoD in Prague. Later he was appointed Professor and rector of the Military College of the Land Forces in Vyškov (2003-2011), director of the Institute, faculty dean and the Rector of the Tomáš Baťa university in Zlín. Currently he is the Rector of the the College of Business and Hotel Management. He publishes in the security policy area.

Country: Czech Republic

01/12/2015

Leave a comment