Bojové dávky potravin pro tropické oblasti a jejich nutriční význam (4)

Abstract:

V příspěvku jsou specifikovány bojové dávky potravin vyvinuté speciálně pro stravování vojáků v tropických oblastech (dále BDP T). Složení a užitná hodnota potravin použitá do těchto dávek je odlišná od dříve již zavedených bojových dávek potravin. Při jejich sestavování bylo nutno respektovat specifické požadavky na jednotlivé potravinové komponenty, zejména s ohledem na podmínky skladování, použití potravin s dlouhou dobou minimální trvanlivosti (DMT) při extremně vysokých teplotách, sníženou hmotnost použitých potravin a zajištění odpovídajícího pitného režimu. Vývoj BDP T prováděla společnost MEDIAP Slušovice, která vyvinula celkem sedm variant těchto dávek. Kontrolu jejich nutričních hodnot a senzorické hodnocení po skladovacím testu provedeném za modifikovaných teplot po termostatové zkoušce, která odpovídá tropické teplotě, provedl panel hodnotitelů v laboratoři Vysoké školy obchodní a hotelové v Brně, Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Luděk Novák, a graduate of the Brno University of Techlogy and the European Business School Praha. In 1983 – 1985 he acted in VÚGPT Zlín and in 1986-1996 in the Secondary Technical School Zlín. Since 1996 until now he is executive director MEDIAP which ensures the production of food doses, including military ones and pharmaceutical production. He is a leader of research in the area of development of food doses for the tropical climate and the research of mikrokapsulace active substances.

Country: Czech Republic

01/12/2015

Leave a comment