Operational Readiness of National Territory and the Railway Transport in the Military Emergencies

Abstract:

The paper solved changes in the legislation and the Analyse of continuance of the railway transport branch after the State of National Emergency announce or the State of War announce The analyse highlights on actual difference between documentation (the Operational Read- iness of National Territory) and real options. Long­time and gradual impacts in the entire domain decrease real possibilities of the system. The final step has been cancel of mobilization delivery for protecting and recovery of designated railway network without any measures. The paper offers possible solution of that situation.

Ing. Bc. Miroslav Beneš (pplk. v. z.), narozen 1964 v Havlíčkově Brodě. Po absolvování Vojenské fakulty Vysoké školy dopravy a spojů v Žilině působil na mostní rotě při přípravě a realizaci staveb v oblasti železničního a mostního stavitelství. Po zrušení železničního vojska sloužil jako náčelník štábu praporu zabezpečení 4. brigády rychlého nasazení v Havlíčkově Brodě. Svou vojenskou kariéru završil na GŠ AČR, kde se aktivně podílel na plánování, koordinaci výstavby a rozvoje sil a dosahování operačních schopností AČR. V roce 2014 ukončil dálkové studium bakalářského studijního programu v oboru Právo v podnikání. V současné době je zaměstnancem ředitelství akciové společnosti Stavební obnova železnic a.s., kde se podílí na zajišťování výcviku krizových manažerů ve stavbě zatímních železničních mostů.

20/05/2016

Leave a comment