Vojenská zdravotnická služba AČR v kontextu legislativy – současnost a budoucnost (3)

Abstract:

Poskytování zdravotní péče v ozbrojených silách stejně jako postavení celé vojenské zdravotnické služby je v mnoha aspektech velmi specifické. Jedním z nejdůležitějších aspektů je určitě legislativní rámec prostředí, ve kterém lze zdravotní péči pro příslušníky armády poskytovat. Stávající vojenská zdravotnická služba a poskytování zdravotní péče v armádním prostředí je svázáno mnoha legislativními normami, které jsou často rychlejší ve vývoji než je schopna Armáda České republiky (AČR) zachytit a promítnout do svých struktur a vnitřních norem. V následujícím článku se autoři snaží ukázat na základní aktuální legislativní rámec, který vymezuje poskytování zdravotní péče a postavení jednotlivých prvků vojenské zdravotnické služby v AČR. Popsat viditelné i potencionální problémy a navrhnout případná řešení.

JUDr. Jindřich Janouch, born in 1943. He graduated from the Faculty of Law, Charles University in Prague. He works as a lawyer and lecturer at the Military Health Sciences Faculty, of the University of Defense in Hradec Králové. He is a member of the Czech Medical Society of Jan Evangelista Purkyně. He publishes primarily in the field of medical law.

Country: Czech Republic

18/06/2012

Leave a comment