Prosadí se sledování hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti výdajů v rezortu MO?

Abstract:

Není náhoda, že výrazy „3E“ se citují téměř ve všech dokumentech i mediích. Řada vedoucích zaměstnanců rezortu MO je užívá, avšak některé výstupy jejich běžné činnosti a rozhodování v rámci své působnosti nás často přesvědčují, že jim klíčová podstata „3E“ buď není úplně známa, či ji neumí dostatečně realizovat v praxi. Svědčí o tom příklady z citací v různých koncepčních materiálech, plánovacích dokumentech, článcích vojenských časopisů, příklady nesystémového přístupu při reorganizacích, neuplatňování zásad 3E při procesu plánování a rozpočtování a zejména při hodnocení jejich výsledků a celé řady dílčích rozhodnutí při řízení a velení na různých stupních.

Jiří Dušek (Col. Ret.), born in 1936. He graduated from the Military Logistic School in Žilina and University of Economics in Prague. He acted within the military financial service positions in 1968-1969. In 1971 he was retired from political reasons. In advance he was a trolley bus and tram driver. After rehabilitation in 1990 he acted at various positions within the economic division of the MoD. Currenttly he works at the Education Department of the MoD. He is the university textbooks author - "Standardization in NATO" (1999), "The State Budget and Budgeting at the MoD" (2001) and The Dictionary of the Czech-English and English-Czech Management and Economic Terminology.

Country: Czech Republic

23/11/2009

Latest from Dušek Jiří

Leave a comment