Bedřich Reicin zločincem i obětí

Abstract:

Bedřich Reicin, fanatismus, teror! Nová kniha o významném činiteli československé armády a komunistické strany v sobě spojuje několik témat z okruhu nejnovějších politických a vojenských dějin, například protinacistický odboj v Sovětském svazu, nástup komunistů k moci a komunistická perzekuce, především mechanismus výroby monstrprocesů. Toto rozpětí činí knihu již a priori přitažlivou pro širokou řadu čtenářů a badatelů. Hanzlík, František. Bez milosti a slitování: B. Reicin – fanatik rudého teroru. Praha: Ostrov, 2010, 352 s. ISBN 978-80-86289-72-4.

Mgr. Aleš Binar, born 1983, graduate histpry at the Faculty of Philosophy and Science, Silesian University in Opava, where he is currently studying a postgraduate specialization in the field of Czech and Czechoslovak history. Since 2010 he is a lecturer at the Faculty of Economics and Management, University of Defence, Brno. Professionally deals mainly with the history of Czechoslovakia, ie. the period after 1945.

Country: Czech Republic

12/07/2011

Leave a comment