Implementation of Capability Assessment Process within the Armed Forces of the Czech Republic

Abstract:

The article thematically completes a series of articles which subject was to present outcomes of analyses focused on national as well as NATO and EU capability planning processes. Synthesis of analysis outcomes resulted in conceiving a methodologic framework for military capability assessment, whereas the first phase of this framework, i.e. configuration of the national capability requirements database, has been already described in the previous edition of the Czech Military Review. So this article details final phases of the proposed methodological framework, which are set of reference units and mechanism for matching capability requirements against current state capabilities. The key outcome of capability matching phase is identification of capability shortfalls and their subsequent prioritisation. The level of priority is expressed as a degree of operational risk and relates to an expected intensity of operational engagement of force units in military operations. This approach stems from the principle of the capability assessment process which shall be carried out by military experts and which deals exclusively with an expected military end-state in operations.

Ing. Zdeněk Petráš, Ph.D., (plukovník gšt. v záloze) narozen v roce 1964, v roce 1989 ukončil studium na VVŠ PV ve Vyškově, fakulta týlového zabezpečení. V roce 2008 dosáhl titulu master na Université Panthéon-Assas Paris. V roce 2016 získal titul Ph.D. na Univerzitě obrany Brno ve studijním programu ekonomika a management, se zaměřením na proces obranného plánování a rozvoj vojenských schopností. Po řadě let na funkcích na Generálním štábu AČR a v mezinárodních vojenských strukturách NATO a EU, pracuje v současné době jako akademický pracovník na Centru bezpečnostních a vojenskostrategických studií – válečné škole. Zabývá se problematikou obranného plánování a je autorem řady odborných článků a několika publikací na toto téma.

31/03/2020

 

1 comment

 • Comment Link Wednesday, 13 June 2018 15:24 posted by Karel KOzák

  KOMENTÁŘ
  Str. 25 APLIKACE PROCESU HODNOCENÍ STAVU SCHOPNOSTÍ V PROSTŘEDÍ AČR

  Dosti rozsáhlý článek zabývající se schopnostmi, které nejsou konkretizovány. Obsahem je opakující se teoretické vyjadřování. Velkou část článku zabírají tabulky. Proces hodnocení stavu schopností je logicky uspořádán.
  Pro obyčejného uživatele by nemuselo být špatné, kdyby se uvedl nějaký konkrétní příklad.
  Kladem je, že nebyly zjištěny žádné větší mechanické nedostatky (překlepy atd.). Málo pochopitelné je použití slov organizační struktura AČR a současně organizace ozbrojených sil. Schopnosti AČR a OS by neměly být stejné?
  Dílčí problémy:
  Na str. 27 je použita logistická podpora, v závěru log. zabezpečení. K 1, věta Referenční jednotky…? K 1, odrážka d)? Formulace věty.
  Na str. 28. Možné řešení:…měla být deklarována omezení…?
  …patřičná kritéria…Tato kritéria by měla vyjadřovat… V názvu je AČR, AČR. na 11 ř. OS?
  Na str. 29 TRAINNING?
  Na str. 31, 32 uvedená procenta neodpovídají českému pravopisu. Např.
  90 % = devadesát procent 90%= devadesátiprocentní
  Na str. 32, sloupec Procentuální hodnota: Více jak devadesátiprocentní disponibilita?
  Nad Tab. 3 je uvedena strategická úroveň a hned strategický stupeň?
  Na str. 33 …omezení, která…?
  Procenta?
  Na str. 35 zdroj 18. Palivo podporuje letadla? Co s přírodní katastrofou?
  Na str. 40 Nebylo by vhodnější uvést živou sílu a pak materiál?
  Přes převládající teoretickou úroveň je článek přijatelný pro seznámení.

  K překladu anglického slova „personál“. Domnívám se, že občané ČR je vhodnější slovo než personál ČR. Obdobně příslušníci AČR jsou vhodnější než personál (pro funkční oblast P).l

  Report

Leave a comment