Security System Reforms: Support to Comprehensive Approaches of EU Crisis Management is also Czech Cause

Abstract:

In spite of the fact that it is a new concept, it presents one of key methods of international engagement in crisis areas the EU prefers. Its main components are crises prevention and securing stabilization. Security tasks are composite problems solving one of main state functions: to guard external and internal security together with principles of civil control. This essay among others aims to explain practicability of the EU's concept of preventive engagement as a tool of implementation of the European Security Strategy, further it describes European concept for crisis management missions in the field of civilian administration supporting security and justice. At the end there are some recommendations for the Czech Republic how to form capacities for EU missions and for the transformation of Czech security sectors.

Brigádní generál Ing. Jaromír Zůna, MSc., Ph.D., nar. 1960, je absolventem Vysoké vojenské školy pozemního vojska ve Vyškově. V průběhu služby vykonával řadu funkcí na taktickém, operačním a strategickém stupni velení v AČR i v zahraničí, z toho 22 let ve funkcích velitele, zástupce velitele, náčelníka štábu a zástupce náčelníka štábu. Mezi jinými působil na VVŠ PV ve Vyškově, VA Vyškov, silách územní obrany, silách podpory a výcviku, Velitelství výcviku – Vojenské akademii ve Vyškově, Generálním štábu AČR, U.S. Army TRADOC, NATO Joint Force Training Centre Bydgoszcz v Polsku a misích IFOR, SFOR. V rámci své kariérové přípravy, mimo jiných, absolvoval U.S. Army Infantry School ve Ft. Benning, U.S. Army Command General and Staff College ve Ft. Leavenworth, National Defence University ve Washingtonu a Joint Forces Staff College v Norfolku. V současné době vykonává funkci ředitele Agentury logistiky AČR. V publikační činnosti se převážně věnuje následujícím tématům: příprava personálu, výcvik, mnohonárodní operace a mise OSN, EU, OBSE a NATO, bezpečnostní problematika a výstavba sil.

26/11/2014

Leave a comment