Configuration of Capability Requirements – Introductory Phase of the Military Capability Assessment Process

Abstract:

The article describes an approach to development of a national military capability requirements database and its relationship with reference units which will be finally used for assessing capabilities of existing force units. Outcomes from recently completed analyses lead to the conclusion that the single set of capability requirements as specified in the Bi-SC Agreed Capability Codes and Capability Statements, can be taken as a key stone for developing a national database of capability requirements. A due adaptation of this document to the Czech MOD allows getting a complex frame of capabilities which force units shall manage to achieve given operational tasks both in the context of a national or multinational task force group. Consequently such a database can be exploited for setting up a mechanism for capability assessment.

Ing. Zdeněk Petráš, Ph.D., (plukovník gšt. v záloze) narozen v roce 1964, v roce 1989 ukončil studium na VVŠ PV ve Vyškově, fakulta týlového zabezpečení. V roce 2008 dosáhl titulu master na Université Panthéon-Assas Paris. V roce 2016 získal titul Ph.D. na Univerzitě obrany Brno ve studijním programu ekonomika a management, se zaměřením na proces obranného plánování a rozvoj vojenských schopností. Po řadě let na funkcích na Generálním štábu AČR a v mezinárodních vojenských strukturách NATO a EU, pracuje v současné době jako akademický pracovník na Centru bezpečnostních a vojenskostrategických studií – válečné škole. Zabývá se problematikou obranného plánování a je autorem řady odborných článků a několika publikací na toto téma.

31/03/2020

 

Leave a comment