The Approach to Defining the Competencies for Military Professionals in Command and Control in Military Operations

Abstract:

The author presents the results of the research in the field of defining the competencies for military professionals in command and control in military operations. The main purpose of the article is to familiarize the readers with the proposal of the recommendations for implementing an integrated approach to defining the competencies needed for military personnel within the Ministry of Defense of the Czech Republic. On the basis of the analysis of the national strategic documents, analysis of the system of management of educational and training activities and evaluation of the current competency model for the members of the Czech Armed Forces, the recommendations were drawn up to introduce a conceptual approach to defining the competencies for military personnel. This set of proposed measures provides a baseline for applying the competency model as a human resource management tool.

Richard Saibert, PhD., born 1969. He graduated from the Military University in Vyškov (1991). In the Czech Armed Forces he held various command and staff positions. Within Ministry of Defence he also dealt with issues related to the defence policy of the Czech Republic. He has also experience from foreign workplaces as well as from the civilian sector, especially in the area of the project management and public procurement. He is currently working as a researcher at the Centre for Security and Military Strategic Studies, University of Defence. He publishes articles related to the military personnel development, Lessons Learned in the Czech Armed Forces and doctrine development.

 

Country: Czech Republic

29/02/2024

2 comments

 • Comment Link Friday, 03 May 2019 10:16 posted by Richard Saibert

  Děkuji za Váš komentář. Termín celoživotní učení vychází ze Strategie celoživotního učení ČR zpracované v roce 2007, tak jak je to ostatně vysvětleno i v článku. Pojem učení akcentuje požadavek na komplexní a nepřetržitý celoživotní rozvoj jedince. Zatímco vzdělávání je chápáno spíše jako organizovaný a institucionalizovaný proces učení, samotný pojem učení v sobě zahrnuje všechny formy učení včetně vlastního, často nesystematického sebevzdělávání. Jednou z klíčových kompetencí uváděnou v mnoha různých rejstřících kompetencí je právě celoživotní učení. Jsem si samozřejmě vědom toho, že v ReMO se stále používá pojem celoživotní vzdělávání.

  Report
 • Comment Link Tuesday, 23 April 2019 18:37 posted by Karel Kozák

  Str 30

  PŘÍSTUP KE STANOVOVÁNÍ KOMPETENCÍ VOJENSKÝCH PROFESIONÁLŮ K VELENÍ A ŘÍZENÍ VE VOJENSKÝCH OPERACÍCH
  Saibert Richard

  Obsáhlý článek v českém jazyce (18 stran), je doplněn tabulkami a schématy. Řeší problematiku připravenosti důstojníků pro výkon velitelských funkci (povýšení do vyšších hodností) a v oblasti zpracování strategických dokumentů AČR. Dále seznamuje s výsledky výzkumu v oblasti kompetencí. Pojmu „kompetence“je věnována značná pozornost, je uvedena definice a objasněna terminologie (model, vzdělání, druhy atd.).
  Autor dbá na doslovný překlad.
  Celoživotní vzdělávání se nahrazuje učením. To je jak skok z vysoké školy do základní. V další části článku změny nejsou.
  Dílčí připomínky
  . str. 33 rozepsat FVTS
  . obsah tabulek je přehlednější zarovnáním na střed
  . Terminologie
  Vynecháním slova approach, použitím jiného významu bude hlavní stanovování kompetencí, přístup není důležitý. Pomocí kontrafaktuálu lze zpřesnit název článku.
  Možný název článku: Stanovování kompetencí…
  . v článku se prolínají pojmy personál, vojenský personál, personál rezortu MO, vojenský profesionál, příslušník ozbrojených sil, příslušník AČR, není to přehledné.
  . málo srozumitelný je výcvik personálu a výcvik vojsk,
  . str. 40 subproces-organizování vzdělávání.

  Kladem je mimo jiné zpracování článku bez mechanických nedostatků.

  Report

Leave a comment