Vojenské a veřejné výdaje a fiskální politika v ČR v 90. letech

Abstract:

Bezpečnostní doktríny ovlivňují pojetí obrany, výši obranných výdajů, a tím i vývoj jiných složek veřejných výdajů. Obranné a ostatní složky veřejných výdajů jsou součástí výdajové stránky státních (veřejných ) rozpočtů, utváří ráz fiskální politiky vlády. Obranné výdaje a fiskální politika tak ovlivňují vývoj ekonomiky v dané zemi. Účelem následujícího příspěvku je nastínit souvislosti vývoje obranných a veřejných výdajů pod vlivem formování bezpečnostní strategie a obrany v 90. letech v České republice a jejich promítnutí do rámce uplatňované fiskální politiky vlády. Jde zde o to, zda a jak vývoj obranných výdajů ovlivnil vývoj jiných složek veřejných výdajů, jakým způsobem obranné výdaje v tomto složitém období ovlivnily realizaci fiskální politiky vlády, a tím i ekonomický vývoj.

Doc. dr. Jiří Nedbal, CSc., nar. 1942, absolvent ŽTU Bratislava, v letech 1962-1970 působil ve velitelských funkcích u ženijního vojska, absolvent VA Bratislava, od r. 1974 působil jako vysokoškolský pedagog a vědecký pracovník na vojenských vysokých školách, na VA v Brně, na VVŠ PV ve Vyškově, nyní na UO v Brně, jmenován docentem v roce 1989 v oboru politická ekonomie. Zabývá se a publikuje k otázkám hospodářské politiky, ekonomických aspektů obrany a bezpečnosti, ekonomických otázek zbrojní výroby a trhu zbraní, účinků vojenských výdajů na ekonomický růst. Podílel se na výzkumných projektech a publikacích k těmto otázkám. Od roku 2004 působí ve funkci vedoucího skupiny obecné ekonomické teorie, katedry ekonomie, na Fakultě ekonomiky a managementu Univerzity obrany v Brně.

01/09/2007

Leave a comment