Armáda České republiky a participace na poskytování humanitární pomoci (2)

Abstract:

Příspěvek se zabývá problematikou poskytování humanitární pomoci. Analyzuje právní a sociální prostředí poskytování humanitární pomoci Armádou České republiky. Charakterizuje formy nestátních neziskových organizací působících v České republice, se kterými Armáda České republiky při poskytování humanitární pomoci může spolupracovat. Zabývá se specifiky poskytování pomoci a záchrany, zvláště příslušníků církví a náboženských skupin působících v rámci České republiky. V článku je také přehled vybraných církví s jejich stručnými charakteristikami.

Ing. Zdeněk Procházka, Col., (Ret.), born in 1956, he graduated from the Military Technical University (VVTŠ) in Liptovský Mikuláš, line of study: engineer-traffic management, and the Military Academy Brno, specialized in command-staff. Till the end of 2012: member of the Ministry of Interior, the Fire Rescue Service of CR (MV GŘ HZS ČR), department of population protection, where he was involved in the field of emergency survival, humanitarian assistance, evacuation, and cooperation with non-governmental organizations. He publishes in the periodical of Fire Rescue Service Magazine 112 (called after the emergency call number).

Country: Czech Republic

23/07/2013

Leave a comment