Long-term Monitoring of Physical Fitness of Soldiers from a Specialized Part of the Czech Armed Forces

Abstract:

This study deals with long-term monitoring of physical fitness of soldiers, namely members of the 31st Radiation, Chemical and Biological Protection Regiment in order to determine whether the annual fitness test has rising trend, or in another words, whether the military service physical training process is fittingly effective. The study was carried out by comparing the assessment of physical fitness each year 2012-2019. The monitored group consisted of 316 professional soldiers, who participated in this assessment regularly, without interruption in the same disciplines. Due to the managed long-term military physical training process, overall improvement in the strength and endurance disciplines throughout the monitoring period took place. Based on the acquired data, it may be stated that the annual testing showed rising trend and thus the efficiency of the in-service physical training process proved to be good and appropriate.

1 comment

 • Comment Link Saturday, 01 May 2021 10:17 posted by Karel Kozák

  Str. 67-82 Dlouhodobé monitorování tělesné zdatnosti vojáků specializované součásti Armády České republiky
  Jan Zemánek Miroslava Přidalová

  Účelově zaměřený článek se zabývá problematikou služební tělesné výchovy se zaměřením na její přezkušování. Text je doplněn řadou tabulek a grafů k ověření výkonnosti. Je vhodný pro pracovníky v tělovýchově, pro ostatní jde o pouhou informovanost. Je zpracován dobře, logicky uspořádán.
  Str. 79 Na ukázku jsou zařazeny některé z disciplin přezkoušení tělesné zdatnosti zvolených armád.
  K terminologii
  Str. 69 poslední věta v prvním odstavci: Část věty…schopnost připravit vojáky na přezkoušení z tělesné zdatnosti….Výklad obsahu věty může být velmi negativní, vzor: Cílem tělesné výchovy je splnit stanovené normy, tělesná zdatnost nemá význam nebo je zúžena na minimální počet disciplin?
  Str. 69 zdroj 6 AČR?
  Str. 77 Bod 3….plnit své povinnosti kdekoliv na světě…Patří sem sníh a voda? Když zařadíme zahraniční mise, tak lze uvést deštné pralesy stejně jako Antarktidu?
  Článek je vhodný pro odborníky, metodika i pro velitele součástí.

  Report

Leave a comment