Threat of CBRN Agents, Biological Class

Abstract:

This article describes the question of CBRN and their possible abuses in civil aviation. The problem includes security analysis identified by the Civil Aviation as the most significant class of this group—biological agents. The authors pay them special attention. The second part of paper contains model situation in case of emergency: virus variola (smallpox) attack in a terminal of medium-size international airport. Depending on the detailed properties of virus, transport hub and afflicted area, there are two versions of attack— for summer and winter timetable, according to expected progress of virus extension, and follow-up arrangements.

Doc. Mgr. Ing. Radomír Ščurek, Ph.D., nar. 1966, VŠB - Technická univerzita Ostrava, fakulta strojní (1988), Policejní akademie ČR v Praze, bezpečnostně právní studia (1998), Ostravská univerzita v Ostravě, filozofická fakulta (2006), VŠB-TUO, fakulta bezpečnostního inženýrství (2006). Postupně pracoval na různých stupních u Policie ČR, naposledy ve služebním poměru (2000) jako vyšetřovatel závažné hospodářské trestné činnosti na Krajském úřadu vyšetřování Policie ČR v Ostravě. 2000-2003 byl inspektorem 1. oddělení Inspekce ministra obrany v Praze, kde se zabýval zejména dodržováním lidských práv, interpersonálními vztahy a služebně právní problematikou v rezortu. V současné době působí na Vysoké škole báňské,TUO, na katedře bezpečnostního managementu Fakulty bezpečnostního inženýrství jako akademický pracovník. Řídí oddělení bezpečnosti osob a majetku, kde garantuje studijní obor technická bezpečnost osob a majetku a předměty bezpečnostní povahy.

18/06/2012

Leave a comment