Jak řešit ochranu obyvatelstva za stavu ohrožení státu a válečného stavu (2)

Abstract:

Sdělení pojednává o možných formách a metodách dalšího rozvoje ochrany obyvatelstva se zaměřením na provádění opatření ochrany obyvatelstva při vyšších krizových stavech. Cílem je analyzovat možné priority, zdroje a postupy pro zabezpečení ochrany obyvatelstva ve vážných a rozsáhlých krizových situacích s využitím všech sil a schopností státu i občanů. Práce se zabývá možností vyšší efektivity opatření ochrany obyvatelstva při vyhlášení vyšších krizových stavů cestou generování doplňkových sil a prostředků a metodami pro řízení těchto opatření. Cílem práce je mimo jiné poukázat na skutečnost, že opatření ochrany obyvatelstva musí být připravována perspektivně a komplexně a musí odrážet možná rizika, včetně nadprojektových, které na teritoriu státu mohou působit.

Professor Leoš Navrátil, Ph.D., born in 1954. He is a graduate of the Faculty of General Medicine, in the Charles University, Prague (1978). In 1984, doctorship and attestation in the field of "internal medicine". In 1997 he was appointed associated professor in the "Radiobiology". In addition, he was the Rector of the Military Medical Academy in Hradec Králové, later an associate professor of the Health and Social Faculty of University of South Bohemia in České Budějovice. In 2006, he was appointed Professor for the "Protection of Troops and the Population". He is currently a head of the Department of Health Care and the Population Protection of the of the Faculty of Biomedical Engineering, Czech Technical University in Prague and lecturer in the Institute for Continuing Education in health service. Is a member of the Scientific Council in the framework of the Police Academy, Prague and other institutions. Since 1992 he is the Chairman of the Association for Radiobiology and Crisis Planning within the Czech Medical Society, a member of the European Society for Radiobiology and Vice President of the International Academy for Lasers in Medicine and in Surgery. He deals with the problems of the medicine of disasters and crisis situations.

Country: Czech Republic

01/12/2015

Leave a comment