Wheeled and Tracked Combat Vehicles Usage in Operations

Abstract:

The paper deals with the task forces in two levels. The first - a declaration of possibilities of the Czech Armed Forces resources in the operations. The second one - a grouping of recourses established to fulfil a special task, which is not possible to be solved by organic or reinforced unit. The paper gives an opinion on the concept of “combat team”. Further, the article deals with possibilities of cooperation of tracked and wheeled combat vehicles while performing tactical tasks. In this part of the article authors deals with general eventuality of tracked and wheeled combat vehicles cooperation and the possibility of performing the units tasks in atypical numbers, including the possibility of using parachute on combat vehicles. The article contains the outcomes of the experiment exercise.

1 comment

 • Comment Link Sunday, 25 September 2016 18:24 posted by Karel Kozák

  POUŽITÍ KOLOVÝCH A PÁSOVÝCH BOJOVÝCH VOZIDEL V OPERACÍCH.


  Podle mého názoru velmi pěkně zpracovaný článek zabývající se aktuální problematikou. Mne zajímá část VÝSADKY, kdy tento pojem a sám sebe řadím do moderního RETRA. Ve VUOJ Vyškov jsme v letech 1960-62 v taktice cvičili učební otázku Družstvo jako tankový výsadek. Z toho, co si pamatuji, mám závěr: V dané době to byl účinný způsob zasazení do boje. Vyžaduje kvalitní výcvik, součinnost v družstvu, reakci na povely. Zachovat místo na korbě při rychlosti 20-30 km v terénu bylo velmi náročné. Nelze srovnávat cestu vítězů bitvy po asfaltu. Domnívám se, že promyšlený výcvik a opatření na vozidlech umožní převážet výsadky i v současné době.
  Za důležitou považuji část Přeprava nadpočetných vojáků. Ať je vozidlo nepojízdné nebo zničené, nikdo nesmí být ponechán osudu. Jak rozmístit vojáky je potřebné připravovat v rámci výcviku, včetně úpravy vozidel (perspektiva v budoucnu). Vojáci by se měli procvičit na různých místech vozidel, nasedání, sesedání a udržení za jízdy. Jako v první části musí být kvalitní výcvik, součinnost, povely, kázeň.
  Jako bývalý velitel motostřelecké roty mám zkušenosti z vědomé nekázně. Porušil jsem několikrát pravidla silničního provozu, vojenské rozkazy, nařízení a směrnice. Jsem rád, že se nic nestalo, i když jsme v OT-64 přepravili více vojáků (přesun ze střelnice, výjezd po vyhlášení poplachu). Sice pozdě, ale přesto se omlouvám

  Report

Leave a comment