Použití kolových a pásových bojových vozidel v operacích (2)

Abstract:

Příspěvek se zabývá problematikou úkolových uskupení ve dvou rovinách. V první – jako deklarací možností vyčlenění sil a prostředků Armády české republiky (AČR) v soudobých a budoucích operacích. V rovině druhé – jako o uskupení sil a prostředků vyžádaného speciálním úkolem (cílem), kterého není schopna organická nebo posílená jednotka. Další kategorií, která se v posledním období objevuje v teoriích řešících nasazení sil a prostředků AČR v budoucích operacích, jsou tzv. „bojové týmy“. Příspěvek podává názor na pojem „bojový tým“. Dále příspěvek řeší možnosti součinnosti pásových a kolových bojových vozidel při plnění taktických úkolů. V této části příspěvku řeší autoři obecné možnosti součinnosti jednotek vyzbrojených pásovými a kolovými bojovými vozidly a možnosti plnění úkolů jednotek v atypických počtech, včetně možností využití výsadků na bojových vozidlech. Příspěvek je doplněn výsledky experimentálního cvičení.

Assoc. Prof. Zdeněk Flasar, PhD., born in 1955. In 1980, he graduates from Military University of Ground Forces in Control theory and combat use of the ground forces. In 1997 obtained a title of doctor and in 2003 appointed as associate professor. Between 1975 to 1983 held various command positions mostly at battalion level. The main areas of research interest are the preparation of army personnel - tactics and methods of preparation of commanders, staffs and members of the armed forces.

Country: Czech Republic

17/10/2016

Leave a comment