Results of research to the issue of engineer support in combat operations (4)

Abstract:

The paper deals with the ability of engineer units to provide engineer mobility support in combat operations. Based on the analysis of the results of structured interviews conducted with extensive amount of the Czech Armed Forces officers, and their generalization, were found discrepancies between the current and required state in the organizational structure of engineer units to provide effective mobility support, and requirements for engineer devices to support mobility in the Czech Armed Forces conditions were formulated. The aim of this article is to present recommendations for inclusion of different types of engineer devices into formed engineer formations for mobility support in relation to the tasks performed within engineer role of mobility support and determine recommendations for the further direction of research in this area.

Podplukovník Ing. Tibor Palasiewicz, Ph.D., narozen v roce 1975. Po ukončení Vysoké vojenské školy ve Vyškově v roce 2000 byl zařazen u ženijního vojska na různých velitelských a štábních funkcích, naposledy u Velitelství 4. brigády rychlého nasazení. V roce 2008 nastoupil do funkce odborného asistenta katedry ženijní podpory Univerzity obrany, kde působí doposud. V roce 2015 dokončil studium doktorského studijního programu. Jeho specializace je zaměřena do oblastí použití jednotek ženijního vojska v operacích, zatarasování a odstraňování výbušných prostředků.

04/09/2017

Leave a comment