Velení a řízení jako důležitá součást vojenské vědy (Přechod do informačního věku) (2)

Abstract:

Článek se zabývá tematikou vojenské vědy, jejich součástí, její historií a přínosem pro současnost a možností využití poznatků vojenské vědy pro soudobé operace. Blíže se zabývá vymezením pojmů velení a řízení jak v obecné rovině, tak i v rovině vojenské. Nejde o uvádění obecně známých fakt nebo definic obsažených v jiných materiálech, autor popisuje samotný systém velení a řízení. Vymezení pojmového aparátu je důležité pro další vědecké bádání v této oblasti, která je stále více pod obrovským vlivem technologického pokroku a změn, které s sebou přináší oblasti bezpečnostního prostředí.

Col. Ing. Robert Bielený was born in 1968. In 1991 he graduated from the Military Academy in Brno in the field of the Military Engineering. He served in various command and staff positions in the Czech Armed Forces. In the years 2000-2003, he worked at the NATO operational headquarters in German Heidelberg, and in 2007 as a commander of the Czech contingent in Kosovo. Since 2009 he is on the post the Czech Armed Forces Engineer Corps chief.

Country: Czech Republic

11/07/2011

Leave a comment