Results of Research to the Issue of Engineer Support in Combat Operations

Abstract:

The paper deals with the ability of engineer units to provide engineer mobility support in combat operations. Based on the analysis of the results of structured interviews conducted with extensive amount of the Czech Armed Forces officers, and their generalization, were found discrepancies between the current and required state in the organizational structure of engineer units to provide effective mobility support, and requirements for engineer devices to support mobility in the Czech Armed Forces conditions were formulated. The aim of this article is to present recommendations for inclusion of different types of engineer devices into formed engineer formations for mobility support in relation to the tasks performed within engineer role of mobility support and determine recommendations for the further direction of research in this area.

1 comment

 • Comment Link Tuesday, 06 February 2018 14:36 posted by karel Kozák

  VÝSLEDKY VÝZKUMU K PROBLEMATICE ŽENIJNÍ PODPORY POHYBU V BOJOVÝCH OPERACÍCH  Str. 51 Autoři: Ota Rolenec, Jan Kyjovský, Jaroslav Zelený, Tibor Palasiewicz

  Obsáhlý článek, který řeší problematiku ženijní podpory v různých situacích, včetně bojové činnosti. Pozornost je zaměřena na manévr na taktickém stupni a operační úrovni. V celém článku se používá termín ženijní podpora boje, prosazovaná všemi příslušníky ženijního vojska, kteří pociťují hrdost nad používaným termínem.
  Názory na současný stav, požadavky na organizaci a materiální vybavení ukazují na velmi dobrou odbornou připravenost příslušníků ŽV AČR.
  Kladně lze hodnotit část ukazující metodiku výzkumu a její výslednost. Přehledně je zpracována tabulka s ženijními prostředky.
  V diskusi by bylo vhodné projednat překlady slov operation, support, significant, type a jejich použití u ženijního vojska.

  Report

Leave a comment