Results of research to the issue of engineer support in combat operations (3)

Abstract:

Příspěvek se zabývá schopnostmi ženijních jednotek k poskytování ženijní podpory pohybu v bojových operacích. Na základě analýzy výsledků strukturovaných rozhovorů provedených s rozsáhlým souborem důstojníků AČR a jejich zobecnění byly zjištěny rozpory mezi současným a požadovaným stavem v organizační struktuře ženijních jednotek k poskytování efektivní podpory pohybu a byly formulovány požadavky na ženijní prostředky k podpoře pohybu v podmínkách AČR. Cílem tohoto článku je předložit doporučení k zařazení různých typů ženijní techniky do vytvářených ženijních uskupení k podpoře pohybu ve vztahu k plněným úkolům v rámci ženijní role podpory pohybu a stanovit doporučení k dalšímu směřování výzkumu v této oblasti.

MAJ Ota Rolenec, PhD, born 1983. Graduate of the Bachelor´s (2005) and Master´s (2010) degree programme Commander of Engineer Units - Manager at the Faculty of Economics and Management, University of Defence. He successfully completed PhD study programme in 2018. Currently he has been holding the position of Assistant Professor in the Department of Engineering Support and was appointed to the position of Vice Dean for External Relations and Development of the Faculty of Military Leadership in 2021. In his scientific and pedagogical activities, he deals with engineer support of troop movement and then algorithm development of the engineer troops´ decision-making process in the task force headquarters.

 

Country: Czech Republic

04/09/2017

Leave a comment