Situational Awareness and Current Information Environment

Abstract:

The article deals with providing situational awareness in operations at the operational level of command in the context of the information environment, the current nature of which significantly affects the execution of this capability. It examines the influence of three selected aspects – information overload, the expansion of advanced information technology and the growing importance of the cyber domain – on generating, maintaining and sharing situational awareness in planning and conduct of operations. It identifies and characterizes the respective sub-capabilities within the information area, necessary for operational headquarters to effectively provide situational awareness, and outline possible ways to develop these capabilities in terms of internal processes, technical equipment and personnel.

MAJ Marek Fiebich, M.A., born in 1983. Graduated from the University of Defence in Brno (2008), the Metropolitan University Prague (2010) and the University of Leicester, UK (2016). From 2008 to 2013, he served at different land forces units within military intelligence and operations. In 2010, he was deployed to ISAF, Afghanistan, as a military intelligence officer. From 2013 to 2016, he served at the Multinational Joint Headquarters Ulm, Germany, as a combined joint operations centre officer. After his return in 2016, he was appointed to the Land Forces Command Operations Directorate. From 2018, he serves at the Department of Military Strategic Studies of the Centre for Security and Military Strategic Studies in Brno. He deals with operational art and operational environment.

Country: Czech Republic

27/11/2019

1 comment

 • Comment Link Friday, 04 December 2020 11:12 posted by Karel KOZAK

  KOM 3/2020

  Str. 25 Znalost situace a současné informační prostředí

  Marek Fiebich

  Článek v anglickém jazyce se na 15 stránkách zabývá problematikou informovanosti, kyberprostoru a jejich vlivu na rozhodovací proces. Podrobně je rozebrána definice termínu „znalost situace“ a využití v praktické činnosti, požadavky na zvládnutí informačních technologií. Domnívám se, že obsah je zpracován příliš rozsáhle, což může ovlivnit jeho kvalitu. Obdobně chápu zpracování tématu o znalosti situace a informatiky v článku na str. 72.
  Jsou zde porovnávány klady a zápory informačního prostředí, zejména podíl informací na rozhodovacím procesu, utajení a ochrana kyberprostoru.
  Za neobvyklé termíny považuji znalostní podporu, významnou výzvu nebo důležité úkoly? Je patrný doslovný překlad. Nepodařilo se mi pochopit, kdy se anglické slovo operation překládá jako operace a kdy jako činnost.

  Report

Leave a comment