Analysis of NATO and EU Approaches to Capability Planning Process

Abstract:

The aim of the article is to bring out results of the comparative analysis of NATO and EU defence planning processes. The comparative analysis was focused on identification of those findings which are identical for both NATO and the EU and which might be also beneficial for optimising the national defence planning process within the Czech Ministry of Defence. From this perspective, the key analysis outcome is identification of similar phases which were found out while comparing respective NATO´s and EU´s planning tools, i.e. J-DARTS and SAEP Process. Even if NATO and the EU are using a different terminology and different approaches to achieve expected results, the substance of respective phases is almost identical. A course of action how to implement the analysis outcomes into the national defence planning process might be the subject of a follow on research.

Ing. Zdeněk Petráš, Ph.D., (plukovník gšt. v záloze) narozen v roce 1964, v roce 1989 ukončil studium na VVŠ PV ve Vyškově, fakulta týlového zabezpečení. V roce 2008 dosáhl titulu master na Université Panthéon-Assas Paris. V roce 2016 získal titul Ph.D. na Univerzitě obrany Brno ve studijním programu ekonomika a management, se zaměřením na proces obranného plánování a rozvoj vojenských schopností. Po řadě let na funkcích na Generálním štábu AČR a v mezinárodních vojenských strukturách NATO a EU, pracuje v současné době jako akademický pracovník na Centru bezpečnostních a vojenskostrategických studií – válečné škole. Zabývá se problematikou obranného plánování a je autorem řady odborných článků a několika publikací na toto téma.

31/03/2020

 

2 comments

 • Comment Link Monday, 15 January 2018 16:26 posted by Karel Kozák

  ANALÝZA PŘÍSTUPU NATO A EU K PROCESU PLÁNOVÁNÍ SCHOPNOSTÍ
  II. ČÁST
  Upravený komentář


  Str. 3 Autoři: Petráš Zdeněk

  Druhý článek zabývající se plánováním, navazuje na problematiku plánování členských států NATO a EU. Vychází z dostupných zdrojů v minulosti a současnosti. Podrobně rozebírá problémy společné a rozdílné, objasňuje vydanou dokumentaci a její využití těmito institucemi. Kladem je zobrazení problémů, které tvoří překážky pro naplnění cílů plánování. Pozornost je věnována obrannému plánování v rezortu obrany ČR, převažuje však minulost nad současností. Přehledně je proveden rozbor východisek pro plánování. V článku je zařazeno mnoho názvů dokumentů a zkratek. Bylo by možné uspořádat je do tabulky?.
  Z hlediska terminologie jde o používání termínů vycházejících z doslovných překladů, které se ale běžně používají (nasaditelnost, rozmístitelnost, udržitelnost, atd). Název článku by mohl být upraven jinak. Možný vzor: Analýza způsobu řešení procesu plánování schopností v NATO a EU.
  Mezi drobné nedostatky patří formální úprava textů (týká se např. mezer mezi odstavci pro lepší přehled, rozmístění obsahu tabulek opět pro lepší přehled), překlepy, chybějící interpunkční znaménka, velká písmena. Stejně uvádět obrázky a zdroje.

  Konkrétní připomínky str. 3 1/2017 Analýza přístupu NATO……

  Str. 4
  Přístupů k procesu obranného plánování ve vybraných zemí NATO a EU, publikované ve 4. čísle
  Vojenských rozhledů z roku 2016.1
  Str. 5
  Podstatou procesu obraného plánování NATO (NATO Defence Planning Process –NDPP)…
  Str.7
  Zdroje 15, 17 15 COUNCIL OF THE EU (ed.). Headline Goal 2010. General Secreteriat secretariat.
  Str. 8
  Pro realizaci druhé části procesu obraného plánování EU, tj. procesu SAEP,…
  soubor metodik k provedení jednotlivých fází, a to počínaje procesem sumarizace…
  Str. 9
  Ve smyslu naplnění této snahy byla vytvořena i metodika vyhodnocení schopností a stanovaní jejich úrovně oproti stanoveným požadavkům byl rozpracován…
  Str. 10
  Kroky 1-5 konec řádku, chybí tečky.
  Kroky 1, 2, 3 a 4 (Establish Political Guidance, Determine Requirements, Apportion
  Requirements and Set Targets, Facilitate Implementation) mají 4letou periodou…
  Str. 11
  První řádek? …belgický MONS?
  Command Transformation Staff Element Europe) v Belgickém Monsu. Byly to Comparison
  Workshop v dubnu 2016 a Apportionment Workshop v červnu 2016
  Str. 12
  …p.č. 10 názvy sloupců v tabulce a p.č. 10 na střed
  …instituce Joint Analysis and Leassons Learned Center (JALLC).
  Str. 16
  Výstupy: tečka na konci? Týká se všech bodů odrážek
  Těmito výstupy jsou:
  1. Tvorba scénářů a plánovacích situací
  2. Identifikace požadovaných schopností
  Str. 18
  Zdroj 32 EUMC (ed.). Methodology for Measuring Progress and Reviewing Priorities. Secreteriat of the Council
  Str. 20
  Z obecného pohledu lze konstatovat, že výsledky komparativní analýzy vedou k závěru, podle kterého se obrané plánování a tím…

  Report
 • Comment Link Wednesday, 08 March 2017 15:25 posted by Karel Kozák

  1/2017

  Str. 3

  ANALÝZA PŘÍSTUPU NATO A EU K PROCESU PLÁNOVÁNÍ SCHOPNOSTÍ

  II. ČÁST

  Druhý článek zabývající se problematikou plánování v NATO a EU. Navazuje na problematiku plánování členských států NATO a EU. Vychází z dostupných zdrojů v minulosti a současnosti. Podrobně rozebírá problémy společné a rozdílné, objasňuje vydanou dokumentaci a její využití oběma orgány. Kladem je zobrazení problémů, které tvoří překážky pro naplnění cílů plánování. Pozornost je věnována obrannému plánování v rezortu obrany ČR. Převažuje však minulost nad současností. Přehledně je proveden rozbor východisek pro plánování. V článku je zařazeno mnoho názvů dokumentů a zkratek. Bylo by možné uspořádat je do tabulky?.
  V posledních letech došlo ke vzniku kritických událostí, např. Krym, východní Ukrajina, BREXIT, posunutí sil NATO do východní Evropy. Bude to mít vliv na plánování?
  Z hlediska terminologie jde o používání termínů vycházejících z doslovných překladů, které se ale běžně používají (nasaditelnost, rozmístitelnost, udržitelnost, plánování sil, plánovací situace atd.).
  Mezi drobné nedostatky patří formální úprava textů (týká se např. mezer mezi odstavci pro lepší přehled, rozmístění obsahu tabulek opět pro lepší přehled), překlepy, chybějící interpunkční znaménka, velká písmena. Stejně uvádět obrázky a zdroje. Počet malých chyb lze přibližně vyjádřit číslem 20.

  Report

Leave a comment