Modular Force Structure: Risk for NATO Common Defence?

Abstract:

The concept of modular forces seems to be an ideal solution for a topical dilemma: how to build a single set of units for a wide range of military operations. However, the concept of unit modularity has its limitations. The article explains how the modular force structure supports flexibility and consequently brings increased demand on the number of support units. For this reason, the modular force organisation cannot be built without massive investment in support capabilities. The concept of modularity includes the risk that shortage of support units will significantly limit the readiness of forces for a large conventional war. The author presents four recommendations for the application of the concept of modularity at a national level to facilitate the formation of allied forces.

Major Karel Zetocha, PhD., born in 1977, graduated from the Faculty of Social Studies, Masaryk University Brno in political science, international relations and European studies. He worked as assistant professor at the Institute for Strategic Studies Defense University in Brno (2007). From 2011 was assigned to the 74th Light Motorized Battalion. Currently he works at the General Staff of the Army of the Czech Republic. He professionally focuses on the issues of functioning of security forces in democracy, defense policy and military science. He is the author of the monograph Intelligence Services in the New Democracy: the Czech Republic, editor of the Military Strategy textbook and the author of many articles.

Country: Czech Republic

20/03/2018

 

1 comment

 • Comment Link Monday, 13 May 2019 17:01 posted by Karel Kozák

  MODULÁRNÍ STRUKTURA VOJSK: RIZIKO PRO SPOLEČNOU OBRANU NATO
  Karel Zetocha

  Článek v rozsahu 11 stran, uvedený v anglickém jazyce, se zabývá možností využití koncepce modulárních sil. Snaží se získat odpověď na otázky pro a proti modularizaci. Jde o jeden z pokusů optimálně reagovat na měnící se rizika a ohrožení.
  Autor objasňuje důležité termíny, jako standardizace, kompatibilita, interoperabilita a další, jejich úlohu v rámci modularity. Je zde rozebrán vznik a vývoj koncepce modulárních vojsk, hlavní části modularity. Současně jsou uvedena některá negativa zveřejněná v Doktríně AČR. Národní a mezinárodní modularita.
  Důležitým ukazatelem jsou finanční prostředky, zejména pro požadavky na zvýšení podpory a zabezpečení. Rozbor bojových funkcí OS USA. něco z doktríny.


  Str. 49 zdroj 3 AAP-6 (06)?
  Str. 53 zdroj 19 AAP-6 (06)?

  Článek je pečlivě zpracován, přehledně uspořádán. Angličtina není příliš obtížná. Lze využít pro práci v rámci standardizace.

  Report

Leave a comment