Příprava jednotek ozbrojených sil SR pro operace mezinárodního krizového managementu v kontextu lisabonské strategie NATO (2)

Abstract:

Článek na základě publikovaných informací a údajů analyzuje a vyhodnocuje některé procesy z oblasti přípravy a formování nových schopností jednotek Ozbrojených sil SR pro působení v podmínkách mezinárodního krizového managementu. V kontextu lisabonské strategie NATO STRATCON 2010 a programového prohlášení vlády SR z roku 2010 přibližuje plnění závazků Ozbrojených sil SR v této oblasti. Poukazuje na omezený zdrojový rámec rezortu obrany při zabezpečování těchto úloh. Důraz je položený na nové požadavky a priority v přípravě jednotek OS SR pro potřeby mezinárodního krizového managementu. Přibližuje změny v mandátu jejich působení a potřebu formování též nevojenských schopností v operacích, ve kterých jsou jednotky Ozbrojených sil SR nasazeny.

Alojz Flachbart, PhD., born 1953, is a graduate of the Military College of Logistics and Maintenance in v Žilina, Slovakia (1979), Military Academy in Brno (postgraduate program, 1987) Between 1979 and 1992, he served as financial service officer at the levels of battalion and brigade. Between 1993 and 2002 he served as a director of the military financial office in Hodonín. Since 2005, he has worked at the Department of Resources Management of the Faculty of Military Leadership, University of Defence in Brno. He deals with issues connected with renumeration, social security and taxation in public sector, defense department in particular.  He has published several articled and study texts focused on the above-mentioned areas, both in the Czech Republic and abroad.

ORCID: 0000-0001-8843-234X

Country: Czech Republic

22/11/2021

Leave a comment