Framing of Task Forces as an Outcome of Transformation of Force Using Scenarios into Capability Requirements

Abstract:

The aim of the article is to broaden scientific discussion held within the defence and security community on methodological approach to scenario development process. The author brings an innovative look at the concept of modular task force development, which is considered, in his conception, as a result of interconnection between capability requirements arisen from scenario analysis process, and respective type of force units being a part of the current military structure. The author´s approach to task force generation process, illustrated by a case study, is a synthesis of best practices and findings derived from national as well as EU and NATO planning processes. The proposed concept of the task force generation might be perceived as an effective tool for supporting strategic decision-making process.

Ing. Zdeněk Petráš, Ph.D., (plukovník gšt. v záloze) narozen v roce 1964, v roce 1989 ukončil studium na VVŠ PV ve Vyškově, fakulta týlového zabezpečení. V roce 2008 dosáhl titulu master na Université Panthéon-Assas Paris. V roce 2016 získal titul Ph.D. na Univerzitě obrany Brno ve studijním programu ekonomika a management, se zaměřením na proces obranného plánování a rozvoj vojenských schopností. Po řadě let na funkcích na Generálním štábu AČR a v mezinárodních vojenských strukturách NATO a EU, pracuje v současné době jako akademický pracovník na Centru bezpečnostních a vojenskostrategických studií – válečné škole. Zabývá se problematikou obranného plánování a je autorem řady odborných článků a několika publikací na toto téma.

31/03/2020

 

Leave a comment