Ministerští úředníci ČR a využívání sociálně vědních poznatků (2)

Abstract:

Článek se zabývá ministerskými úředníky České republiky. Na základě dotazníkového  výzkumu a hloubkových rozhovorů zkoumá roli sociálně vědních poznatků, které využívají ministerští úředníci. Na základě výsledků empirického výzkumu jsou vyvozovány komparativní závěry týkající se ministerstva obrany a dalších ministerstev.

Prof. Arnošt Veselý, born in 1975, Head of Center for Social and Economic Strategies, Faculty of Social Sciences, Charles University. Professional career: Faculty of Social Sciences (2000 – till now, 2009-19 head of department of Public and Social Policy); Sociological institute Academy of Sciences (2006-2008). Publications: two original monographs, 13 articles in WoS. Projects (principal investigator): Policy Workers in the Czech Public Administration: Practices, Professional Values and Identity (Grant Agency of the Czech Republic), Using social science research in analytical activities for strategic decision-making in public administration (Technological Agency).

Country: Czech Republic

13/06/2018

Leave a comment