Ministerští úředníci ČR a využívání sociálně vědních poznatků (4)

Abstract:

Článek se zabývá ministerskými úředníky České republiky. Na základě dotazníkového  výzkumu a hloubkových rozhovorů zkoumá roli sociálně vědních poznatků, které využívají ministerští úředníci. Na základě výsledků empirického výzkumu jsou vyvozovány komparativní závěry týkající se ministerstva obrany a dalších ministerstev.

Blanka Tollarová, Ph.D., born in 1974, Centre for Social and Economic Studies, Charles University. She holds a PhD. in Sociology from the Faculty of Social Sciences, Charles University in Prague. Her research interests are focused on the sociology of migration and migration policy. In 2010-2016 she was an assistant professor at the Department of Management and Supervision in Social and Health Organizations of the Faculty of Humanities, Charles University in Prague, where she studied organizational cultures and related power relations, as well as managerial strategies in the social and health organizations. Currently she works as an intern evaluator in the Further Education Fund of the Ministry of Labour and Social Affairs and studies policy and practice of the integration of the migrants in the Czech Republic. Publications: 2 articles in WoS, 2 chapters in monographs, research reports.

Country: Czech Republic

13/06/2018

Leave a comment