Preparing citizens to defend the state

Abstract:

The article deals with approaches and tasks of education in the field of security and state defence of the Czech Republic. It is based on the legal framework and informs the professional public about the initiative and process of the Ministry of Defence of the Czech Republic and Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic in particular area. Preparation of citizens for state defence conception, which was approved by the resolution of the Government of the Czech Republic on the 1st April 2019, reacts to results within the implementation of this Conception adopted in 2013 and reflects an unsatisfactory situation in its realization. It deals with new approaches and tasks of education in the field of security and state defence.

Ing. Miroslav JURENKA, Ph.D. se narodil v roce 1953.Absolvova vysokou vojenskou školu Vyškov. Pracoval na velitelských a štábních funkcích. V roce 2001 zahájil pedagogickou činnost na Univerzitě obrany v Brně (Katedra řízení obrany státu, Ústav operačně taktických studií, Katedra krizového řízení). V současné době je akademickým pracovníkem Katedry vojenského umění Fakulty vojenského leadeshipu Univerzity obrany. Zabývá se problematikou obrany státu a krizového řízení.

10/09/2019

Latest from Jurenka Miroslav

Leave a comment