Analýza a model systému přípravy odborníků kybernetické obrany (2)

Abstract:

Článek se zabývá problematikou přípravy odborníků v oblasti kybernetické bezpečnosti. V úvodu jsou popsány jednotlivé prvky, které působí v oblasti kybernetické bezpečnosti. Dále je provedena strategická analýza popisující východiska v oblasti vzdělávání. Stěžejní část práce je věnována návrhu systému vzdělávání. V práci jsou definovány jednotlivé prvky a je vytvořen model vztahů těchto prvků. V příloze je uveden kompletní výčet témat a jejich rozčlenění dle úrovní znalostí pro  specialistu kybernetické bezpečnosti.

LTC. Petr Franis, PhD., was born in 1976. He is Deputy Head of Informatics, Cyber and Robotics Department at the University of Defence (UoD) in Brno. He got his master degree and PhD. in the Military Academy in Brno. From 2003 he worked as Associate Professor at the Communication and Information System Department of UoD in Brno. He is specialized in the modelling and simulation, computer system architecture and cyber security. 

Country: Czech Republic

10/09/2019 

Leave a comment