Reflection of the Practical Requirements for the Knowledge and Skills of the Commanders in the Study at the Univerzity of Defence

Abstract:

University of Defence, in coop. with General Staff of Czech Armed Forces, declares accreditation of new study programme. Its aim to prepare a universally educated officer with appropriate professional and language skills emphasizing the employability within his or her professional career. This new study programme emphasizes the military character of education and the ability to respond flexibly to the needs of the Army of the Czech Republic. Soft managerial skills of a commander, as far as people leadership is concerned, are also supported significantly. The aim of the article is to show the current effort of the Faculty of Military Leadership at the University of Defence to optimize the university education of a future commander­manager.

Miroslav Mašlej, PhD., born in 1957. He is a graduate of the VVŠ PV in Vyškov (1980). He has worked in leading and teaching positions in the military department. Currently he works as an academic at the University of Defence in Brno. He co-authored one monograph and a series of expert papers in both domestic and foreign journals. He deals with management issues.

Country: Czech Republic

18/03/2019

1 comment

 • Comment Link Sunday, 02 October 2016 20:00 posted by Karel Kozák

  REFLEXE PRAKTICKÝCH POŽADAVKŮ NA ZNALOSTI A DOVEDNOSTI VELITELŮ VE STUDIU NA UO

  Se zájmem jsem si přečetl článek o přípravě vysokoškolsky vzdělaných velitelů v AČR. Absolvoval jsem VUOJ Vyškov v době, kdy nemělo charakter vysoké školy. Jako bývalý velitel motostřelecké čety a roty porovnávám přípravu velitelského sboru. Byli jsme sice dobře připraveni po stránce odborné, ale méně po stránce lidských vztahů a materiálního zabezpečení. Za velmi dobré považuji, že v současné době se klade důraz na vojenský charakter vzdělávání. Stejně tak jsou vhodně zařazeny jak požadavky na budoucí velitele, tak úskalí jejich funkce. Jako vojenský důchodce můžu závidět, že se realizuje takový studijní program.
  Něco k terminologii. Na str. 128 je uveden přehled specializací, o které je zájem. Jsou pro mne málo srozumitelné, např. co to je velitel průzkumných čet. Za vhodnější bych považoval uvést druhy vojsk. V přehledu mi chybí mechanizované vojsko, nevhodně je uveden vševojskový velitel. Tento termín by se neměl používat. Také neuvádíme např. chemický velitel. Přesnější je vyjádření velitel „něčeho“ vševojskového (uskupení, praporu, brigády atd.).
  Moderní je používat termín velitel-manažer. „Zlí jazykové“ uvádějí, že každý chce být manažer, ale pracovat nechce nikdo. Měl by se vyjádřit obsah tohoto slova. Velitel čety by měl být především velitel, v menším rozsahu manažer. Velitel musí zvládnout větší rozsah povinností a péče o podřízené. Pro manažera bych viděl místo na vyšších velitelských stupních.
  Je vhodné slovo učení (str. 128)? Učí se děti na základním stupni vzdělávacího procesu, dále učni v odborných školách nebo zařízeních, dostávají výuční list. Týká se to rovněž UO?
  Proč se používá slovo „lídr“. Není to pro stupeň čety předčasné?
  Vysokoškolské vzdělání je chvályhodné. Ovšem ve funkci velitele čety a roty jsem nepotřeboval matematiku, fyziku ani jiné vysokoškolské předměty. Svoje opodstatnění mají tituly?

  Report

Leave a comment