Military Physical Training in Department of Defence

Abstract:

On April 1, 2001, a new management regulation of Czech Defence Ministry came into force. The previous one was in existence for more than twenty years, it was known as the PT-1-1 (Těl-1-1), "Physical Preparation in the Czechoslovak People's Army". Approving this new management regulation was not easy. It was revamped many times; there were several experts' opinions contrary each other, the Czech legislation changed once or twice. The final product is a compromise, setting testing norms at a level of the year 2000 standards; PT preparations imitate mostly military exercises. This article familiarizes the readers of Military Review (Vojenské rozhledy) with the new norms of PT testing, standards, new PT tablets, and schemes.

Plk. gšt. doc. PaedDr. Lubomír Přívětivý, CSc., nar. 1960. Absolvent PdF UJEP v Brně 1984. V roce 2014 jmenován docentem a v roce 2016 plukovníkem Generálního štábu. Po praxi učitele na gymnáziu pracoval jako odborný asistent  a vedoucí katedry tělesné výchovy a sportu Vojenské vysoké školy pozemního vojska. Od roku 1996 je náčelníkem Vojenského oboru UK FTVS v Praze. Zabývá se otázkami tělesné výkonnosti a pohybovými aktivitami vojenských profesionálů a zdravotně orientovanou tělesnou zdatností. Podílel se na prosazení speciální tělesné přípravy do výuky. Spoluřešitel grantů obranného výzkumu. Publikuje v odborných časopisech, vojenských i civilních, spoluautor několika sborníků z vojenských, celostátních i zahraničních konferencí. Od roku 2009 členem sportovní komise CISM pro vojenský pětiboj a od roku 2015 vedoucí české delegace v Mezinárodní radě vojenského sportu (CISM).

13/06/2018

1 comment

  • Comment Link Friday, 21 December 2018 13:49 posted by Jan

    Dobrý den, mám jednu otázku. Mám zdravotní klasifikaci A, a z přezkoušeni mam za 1, chodím na tělocvik 4 hodiny týdně. Moji kolegové mají klasifikaci C a chodí také na TV. Ale podle mne na to nemají nárok. Jsou osvobozeni od TV. Prosím o vysvětlení stavu věci. Děkuji.

    Report

Leave a comment