Software in Teaching Operations Research at University of Defence

Abstract:

This paper deals with teaching of operations research at University of Defence and its support by means of using selected software for linear programming. The main aim of the paper is to demonstrate possibilities of using the add-in program Solver in Microsoft Excel and Linear Program Solver in teaching operations research via solving an illustrative example of linear programming problem. The paper further introduces operations research as a scientific discipline and a course taught at University of Defence. Last but not least, it discusses advantages and drawbacks of introducing software into teaching of operations research.

3 comments

 • Comment Link Wednesday, 14 September 2022 09:26 posted by Redakce1

  Reakce autora ke komentáři prof. Jaroslava Komárka:
  1. Zda článek patří/nepatří do Vojenských rozhledů mi nepřísluší komentovat - byl do časopisu přijat standardní procedurou.
  2. K tématu "hodnocení platnosti podmínky linearity ve vojenských úlohách" - děkuji panu profesorovi za námět; třeba někdy využiji.
  3. K tvrzení pana profesora, že tvrzení "Klíčovou oblastí operačního výzkumu je matematické programování, zejména programování lineární." už dávno neplatí.
  Já si to nemyslím. Článek popisoval využití software ve výuce operačního výzkumu na Univerzitě obrany. A ve vyučovaném předmětu s názvem Operační výzkum (na FVL UO) má matematické programování stěžejní roli. Objevuje se nejen v kapitole Lineární programování, ale i ve Vícekriteriálním programování a také v Teorii her, resp. při řešení Maticových her.
  Ano, Operační výzkum je vědní disciplína, která v sobě zahrnuje mnoho (minimálně několik desítek) poddisciplín, z nichž každá se specializuje na konkrétní typ optimalizačních úloh. Mezi nimi třeba i modely hromadné obsluhy a metoda Monte Carlo. Dovolím si ale zde připomenout, že článek se věnoval popisu užití software (a práce se software) ve výuky OV, tedy předmětu, který se učí na FVL UO.
  RNDr. Michal Šmerek, Ph.D.

  Report
 • Comment Link Monday, 29 August 2022 21:19 posted by prof. Jaroslav Komárek

  Nemohu souhlasit s komentářem, že článek je vysoce teoretický a pro programování, navíc vysvětluje v prvních dvou kapitolách obecně známé pojmy. Zajímavější by bylo např. hodnocení platnosti podmínky linearity ve vojenských úlohách. Tvrzení "Klíčovou oblastí operačního výzkumu je matematické programování, zejména programování lineární." už dávno neplatí.
  Nedalo mi, abych nepřipomenul, že již před padesáti lety došlo na Vojenské akademii k významnému rozvoji operačního výzkumu, např. na Fakultě letectva a PVO byl realizován model operace frontového letectva (10. letecké armády ČSLA) na počítači Minsk-22 metodou Monte Carlo, který by obstál v porovnání i se současnými zahraničními modely. Metody operačního výzkumu byly zaváděny do výuky, vzpomínám si jak jsem tehdy trápil studenty specializace LTZ odvozením analytického řešení úlohy hromadné obsluhy Markovskými řetězci.

  Report
 • Comment Link Monday, 30 May 2022 18:05 posted by Karel Kozák

  Str. 92 Software ve výuce operačního výzkumu na Univerzitě obrany
  Zuzana Špačková Michal Šmerek

  Obsáhlý článek se na 20 stránkách zabývá operačním výzkumem. Text je vhodně uspořádaný, doplněn grafy a tabulkami. Je vysoce teoretický vhodný pro specialisty v oblasti výpočetní techniky, zejména programování. Pro ostatní uživatele má informativní charakter.

  Report

Leave a comment