Využití simulačních technologií v přípravě na nové druhy operací (2)

Abstract:

Článek se zabývá využitím simulačních technologií pro přípravu velitelů a štábů v nových typech operací. Souhrnně ukazuje vývoj v dané oblasti od vzniku Centra simulačních a trenažérových technologií. Zlomovými body ve výcviku na simulátorech jsou požadavky na boj v zastavěném prostoru, speciální operace malých jednotek, požadavky na úzkou součinnost pozemních jednotek s podpůrnými prostředky, využívání systémů velení a řízení a problematika součinnosti jednotek AČR se složkami IZS. Dále poukazuje na nové požadavky v oblasti výcviku a ukazuje možné způsoby jejich řešení. Ve své druhé části se podrobněji věnuje problematice NEC a její implementaci do simulačních systémů. Představuje výsledky projektu obranného výzkumu SIMNEC v dané oblasti a jejich přínos pro budoucí rozšíření schopností taktického simulátoru.

Dr. Drahomír Hausner, born in 1963. He is a graduate Military Political Academy in Bratislava, and the Division Staff Course at the Military Academy in Brno. In period of 1986-2001 he held various command posts in the Armed Forces. From 2001 he worked as an assistant professor at the Department of Tactics, in the Military Academy in Brno. Since September 2005 he has been acted in the Centre of the Simulation Technologies. He deals with the problems of use of modeling and simulation in the field of command and control, decision-making support and the tactics of small units He has been participated in the defense and security research projects.

Country: Czech Republic

24/01/2013

Leave a comment