Vývoj tělesné připravenosti vojáků během základního výcviku v Armádě České republiky (3)

Abstract:

Obecný trend nárůstu hmotnosti, klesající fyzické kondice a zdravotních komplikací u běžné populace se projevuje i v oblasti náboru nových zájemců. Předpokládá se,  že jejich tělesná připravenost bude na vysoké úrovni. Cílem této studie bylo ověřit, zda fyzická kondice vojáků při vstupu do armády během let 2000-2017, kdy testování tělesné zdatnosti probíhalo, se skutečně zhoršuje či nikoliv. Výsledky za hodnocené období ve sledovaných parametrech tělesné zdatnosti naznačují, že některé složky tělesné zdatnosti kopírují obecný trend a vykazují mírné zhoršení. Přesto obecně nelze konstatovat, že tělesná zdatnost nových vojáků ve sledovaném období poklesla, neboť některé její  složky naopak vykazují mírný vzestup.

Čestmír Oberman (Reserve Colonel), born 1957. In 1980 graduated from Charles University in Prague, Faculty of Physical Education and Sport. He was working in leading positions of military training at levels of regiment, division, operating headquarters, and the Czech Army General Headquarters. Since 2007 he has been working as a chief researcher at the Department of Military Training in Sports Research Institute of Czech Armed Forces. His research contributes to testing and analysis of the physical fitness in the Czech Army soldiers of different specialties.

Country: Czech Republic

13/06/2018

Leave a comment