Základní perspektivy měření procesů

Abstract:

Cílem článku je charakterizovat měření procesů, jehož základem je soustava metrik. Metriky, respektive ukazatele, vychází z obecných základních požadavků kladených na procesy. Mezi požadavky na procesy patří především: výkonnost procesů, stabilita procesů, osvojení procesů v organizaci, způsobilost procesů pro zajištění požadovaných výstupů a možnosti pro jejich trvalé zdokonalování. Uvedené základní perspektivy měření procesů budou v článku popsány především ve vztahu k výkonnosti procesů.

Asoc. Prof. Monika Grasseová-Motyčková, Ph.D., born in 1973. She is a graduate of the Faculty of Economics, VŠB – Technical University in Ostrava, since 2002, she is a doctor in the field of economics and management. She was appointed Associate Professor in 2010 in the field of Military management. Currently she works at the University of Defence as the head of the Management Department. She deals with in issues of strategic management, process management, problem solving and decision making, analytical management tools and evaluation methods.

Country: Czech Republic

07/09/2015

Leave a comment